GENDER-ƏSASLI EHTİYACLARA CAVAB VERƏN VƏ GENDER NİZAMINI DƏYİŞDİRƏN İCMA LAYİHƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI VƏ İCRASI ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

İCMAMIZDA GENDERƏ HƏSSAS LAYİHƏLƏRƏ DOĞRU

pdf (1MB)

Download

GENDER-ƏSASLI EHTİYACLARA CAVAB VERƏN VƏ GENDER NİZAMINI DƏYİŞDİRƏN İCMA LAYİHƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI VƏ İCRASI ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

June 21, 2022

 

Bu bələdçi kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən icra edilən “Azərbaycanda innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin məqsədi siyasətlərin formalaşdırılması proseslərində və yerli inkişafın təşviqi fəaliyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakını gücləndirmək, onların potensial və imkanlarını artırmaq, eləcə də sosial sahibkarlıq və sosial innovasiya sahəsində əlverişli ekosistem və potensial yaratmaqdır. Layihə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına genderə həssas layihələrin icma səviyyəsində hazırlanması və həyata keçirilməsində dəstək göstərir. Layihə çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri üçün müvafiq təlimlər təşkil edilmişdir. Diqqətinizə çatdırdığımız Bələdçi Kitabçası təlimin təqdim etdiyi əsas mövzuları əhatə edir.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals