SİYASƏTLƏRİN HAZIRLANMASINDA GENDER AMİLİNİN NƏZƏRƏ ALINMASI ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

GENDERƏ HƏSSAS SİYASƏTLƏRƏ DOĞRU

pdf (1MB)

Download

SİYASƏTLƏRİN HAZIRLANMASINDA GENDER AMİLİNİN NƏZƏRƏ ALINMASI ÜZRƏ BƏLƏDÇİ KİTABÇASI

June 21, 2022

 

Bu bələdçi kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən icra edilən “Azərbaycanda innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin məqsədi siyasətlərin formalaşdırılması proseslərində və yerli inkişafın təşviqi fəaliyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakını gücləndirmək, onların potensial və imkanlarını artırmaq, eləcə də sosial sahibkarlıq və sosial innovasiya sahəsində əlverişli ekosistem və potensial yaratmaqdır. Layihə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına genderə həssas səviyyəsində hazırlanması və icrasında dəstək göstərir. Layihə çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları üçün genderə həssas siyasətlərin tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi üzrə təlim təşkil edilmişdir. Diqqətinizə çatdırdığımız Bələdçi Kitabçası təlimin təqdim etdiyi əsas mövzuları əhatə edir.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals