Global va mintaqaviy beqarorlik muammolari davrida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutni bartaraf etish

Addressing socio-economic inequalities in a time of global and regional instabilities

pdf (1MB)

Download

Global va mintaqaviy beqarorlik muammolari davrida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutni bartaraf etish

8-September, 2023

Loyihaning bir sahifalik xulosasi "Global va mintaqaviy beqarorlik muammolari davrida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutni bartaraf etish" loyihasining umumiy ko'rinishini beruvchi qisqacha hujjatdir. Loyihaning maqsadi, faoliyatning asosiy yo'nalishlari, milliy hamkorlar, byudjet, moliyalashtirish va aloqa ma'lumotlari kabi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Loyihaning mohiyati va uning hissasini qisqacha tushunishga imkon beradigan ushbu hujjat hamkorlar yoki donorlar uchun qisqacha ma’lumot boʻlib xizmat qiladi.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals