Sewers

[YAKUNLANGAN] O'zbekistonda savdoni rivojlantirishga ko'maklashish

O'zbekistonda savdoni rivojlantirishga ko'maklashish

Loyihaning qisqacha tavsifi:

Loyiha O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun milliy salohiyatni mustahkamlash va xalqaro ekspertlik tajribasini jalb qilish, shuningdek, qishloq xo'jaligi, agrosanoat hamda ish bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlovchi va potentsial yashil sektorlar arzon tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish; eksport salohiyatini oshirish va ko'proq iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqaror o'sish modellariga hissa qo'shish uchun yo’naltirilgan.

Kutilayotgan natijalar:

Milliy tizimlar va institutlar JSTga a'zo bo'lish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan savdo siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda barqaror, bandlik va turmush darajasini oshirishga qaratilgan ishlab chiqarish salohiyatini o'zgartirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Asosiy maqsadlar:

  1. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish jarayonini qo'llab-quvvatlash;
  2. Inklyuziv va savdoga yo'naltirilgan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha qulay siyosat va normativ qoidalarni qo'llab-quvvatlash va xususiy sektorga samarali xizmatlarni ko'rsatish uchun savdoni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlarning salohiyatini oshirish;
  3. Barqaror inson rivojlanishiga hissa qo'shadigan yanada samarali va raqobatbardosh ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlash korxonalar orqali bozor imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash.