“İklimce Sohbetler”de Stockholm+50 değerlendirildi

7 June 2022
Bora Akbay / UNDP Türkiye

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın moderatörlüğünde yapılan tartışmalarda, gezegenimizi korumak için iddialı ve acil eyleme ihtiyaç duyulduğu vurgulandı

İstanbul, 7 Haziran 2022 – 1972’de düzenlenen BM İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. yıldönümünü kutlayan UNDP Türkiye, merakla beklenen İklimce Sohbetler buluşmalarının dördüncü sezonunun açılışını, 2-3 Haziran 2022 tarihlerindeki Stockhom+50 Konferansı için düzenlediği özel oturum ile yaptı. Etkinlikte ulaşılan net görüş birliğine göre, çok fazla zaman boşa harcandı; artık iklim değişikliği, ekosistem çöküşü ve kirlenmeyi içeren “gezegensel üçlü kriz”e yanıt verilmesi için acilen eyleme geçilmesi ve büyük adımlar atılması gerekiyor.

Etkinlik, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi, aktör ve aktivist Mert Fırat’ın ev sahipliğinde, DasDas İstanbul’da düzenlendi. Konuşmacılar arasında İsveç Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı, Elçi Müsteşar Louise Morsing, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Başkent Üniversitesi Çevre Topluluğu Kurucu Başkanı ve İklim Elçisi Onat Sarıtaş yer aldı.

“İklim değişikliğini önlemek için yarım yüzyıl zamanımız oldu” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak, geriye dönüp bakınca kaçırılan fırsatları ve boşa harcanmış zamanı görüyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz; şimdi artık zorlu görevimiz, bunu yapması için siyasi iradeyi seferber etmektir. Stockholm+50’nin temelindeki fikir buydu, ve Türkiye’de eyleme geçme kararlılığının arttığını görmekten mutluyuz.”

Elçi Müsteşar Louise Morsing ise şöyle konuştu: “Yerküremizin üçlü krizini -iklim, doğa ve kirlenme- çözmede çok taraflılığın önemini kabul ederek, herkese refah getirecek sağlıklı bir gezegen için hemen harekete geçmek zorundayız!”

“Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak, bir insan hakkıdır” diyen İklim Elçisi Onat Sarıtaş, şöyle devam etti: “Hedefe ulaşmak için zorlu seçimler yapmak zorundayız, dolayısıyla herkesin -gençler, kadınlar, yerli halklar ve yerel toplumlar- kararlarda söz hakkına sahip olmasını sağlamamız gerekiyor.”

“İklimce Sohbetler” buluşması, Stockholm+50 Konferansı öncesinde ulusal çevre kaygıları ve önceliklerini değerlendirmek üzere, Türkiye’de UNDP tarafından organize edilen, yıl boyu süren bir danışma sürecinin parçası olarak düzenlendi. 1972’de Stokholm’de yapılan BM İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. yıldönümünü kutlayan uluslararası konferans, “herkesin refahı için sağlıklı bir gezegen – sorumluluğumuz, fırsatımız” sloganıyla BM Genel Kurulu’nun çağrısıyla gerçekleştirildi. Geçen hafta Stokholm’de toplanan liderler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak, iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması’nın ve 2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’nin gereklerini yerine getirmek ve COVID-19 sonrası yeşil toparlanma planlarının benimsenmesini sağlamak üzere, daha güçlü kararlılığa gerek olduğunu kabul ettiler.

UNDP’nin danışma süreçleri, başkentlerde resmi çevrelerin ötesinde geniş katılımı teşvik edecek biçimde tasarlanıyor. Türkiye’deki çalışmalar kapsamında, yüz yüze tartışmalar, odak gruplar, sosyal medya kampanyası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki İklim Başkanlığı ile koordineli olarak bir ulusal çevrimiçi anket yapıldı. UNDP, İsveç’in desteğiyle 59 ülkede benzer biçimde ulusal danışma süreçleri organize etti.

Türkiye’deki danışma süreci, Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 2053 yılına kadar net sıfır hedefinin konulmasının iklim eyleminin hızlanabileceğine dair umut verdiğini gösterdi. Anketi yanıtlayanlar, etki açısından en çok enerji sektörünü vurguladılar. Tespit edilen en önemli üç öncelik ise yeşil ekonomi yaratmak için kamunun düzenleme yapması, kömür ve petrol gibi fosil yakıt kullanımının kademeli olarak terk edilmesi, ve daha sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının benimsenmesi oldu. Katılımcıların mutabık olduğu temel çözümlerden biri de, Türkiye’de zorunlu etkileri olacak kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesini sağlayacak bir iklim kanunu oldu.

“İklimce Sohbetler”in 7 Haziran 2022 tarihindeki oturumundan önce, “Hemzemin Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı” toplandı. Bu buluşmada sivil toplum aktivistleri, STK’lar ve hak hareketlerinin gereksinimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kırsal kalkınma ve iklim eylemi hakkında görüş alışverişinde bulundular.


İklimce Sohbetler hakkında ayrıntılı bilgi için: iklimce.undp.org.tr ve @iklim_ce

Stockholm+50 hakkında ayrıntılı bilgi için: www.stockholm50.global ve @StockholmPlus50

Basın İletişim: Faik Uyanık, UNDP Türkiye, faik.uyanik@undp.org

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. tr.undp.org.