UNDP Başkanı, Türkiye'deki deprem sonrası iyileştirme sürecine desteklerini teyit etti

29 March 2024

UNDP Başkanı Achim Steiner, insani gelişmede Türkiye'nin 193 ülke arasında 45'inci sırada olma başarısını takdir etti

Türkiye'yi bir kalkınma ortağı ve küresel ölçekte yükselen bir kalkınma lideri olarak gören Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Türkiye’ye gerçekleştirdiği bir günlük ziyarette, UNDP'nin insani gelişmede kaydedilen ilerlemeye ilişkin yeni yayımlanan küresel raporunda Türkiye'nin güçlü duruşuna dikkat çekti. Ziyaretin amacı önemli kalkınma fırsatlarını değerlendirmek, 2024 İnsani Gelişme Raporu'nu (HDR2024) sunmak ve Şubat 2023'te Türkiye'nin güney bölgesinde 11 ili vuran yıkıcı depremlerin ardından UNDP'nin sosyal ve ekonomik toparlanma çabalarına devam eden desteğini değerlendirmekti.

Steiner, İstanbul'daki resmi ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada HDR2024'ün önemli noktalarına dikkat çekti. Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeden bahseden Steiner, Türkiye'nin ortalama yaşam süresi, eğitim seviyesi ve çevresel etki gibi kişi başına düşen gelirin ötesinde insan refahını artıran faktörlere yaptığı yatırımlar sayesinde küresel sıralamalarda ilerlediğini belirtti. Türkiye'nin insani refah alanındaki istikrarlı gelişiminin, yıllar içinde sıralamadaki yükselişine katkıda bulunduğunu vurguladı. Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde (İGE) 193 ülke arasında 45. sırada yer alıyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye, üst üste dördüncü kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisinde yer aldı. 

Steiner TRT World'e verdiği röportajda "Türkiye hem beşeri sermaye hem de ekonomik ilerleme açısından dayanıklılık geliştirmiş bir ülkedir" dedi. "Dolayısıyla, üzücü bir deprem de dahil olmak üzere bu yaşanan sarsıntılar ülkeyi rotasından saptırmamıştır."

Steiner, UNDP ve Türk Hükümeti arasındaki işbirliği çabaları aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile bir araya geldi. Ayrıca, Türkiye'nin depremin ardından gösterdiği çabaları takdir eden Steiner, UNDP'nin Türkiye'yi toparlanma ve yeniden yapılandırma çabalarında destekleme taahhüdünü yineleyerek sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma uygulamalarının önemini vurguladı. Depremden etkilenen toplumların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi için Türk Hükümeti ve yerel ortaklarla yakın işbirliğinin önemini vurguladı. 

Steiner ayrıca Avrupa ve Orta Asya bölgesinden UNDP temsilcileriyle bir araya gelerek çatışmalar, iklimle ilgili meseleler, doğal afetler, gıda ve enerji krizleri gibi konular da dahil olmak üzere bölgenin kalkınma geleceğini görüştü. 

Steiner'e ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Sayın Ivana Živković eşlik etti.

UNDP, 60 yılı aşkın bir süredir Türk Hükümeti ve STK'lar, akademisyenler ve iş dünyası da dahil olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla yakın işbirliği içinde çalışıyor. UNDP, Türk Hükümeti'nin 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma çabalarına katkıda bulunuyor. Türkiye'yi kalkınma gündeminin üç bileşeni olan kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ile iklim değişikliği ve çevre konularında destekliyor.

Ayrıca UNDP, Türkiye ve çevresindeki kriz ve afetlere müdahalede önemli bir rol oynuyor. 2023'teki Şubat depremlerinin ardından UNDP, sosyo-ekonomik toparlanmaya ve etkilenen toplulukların normale dönmesine öncelik vererek tüm kaynaklarını depreme müdahaleye yönlendirdi. Türkiye'nin en çok etkilenen illerindeki devlet kurumlarına, belediyelere ve yerel STK'lara ihtiyaç duyulan desteği sağlayan UNDP, geçim kaynaklarının ve ticari faaliyetlerin canlandırılmasına, hassas gruplara yönelik bakım hizmetlerinin yeniden sağlanmasına, atık ve enkaz yönetiminin iyileştirilmesine ve tehlike altındaki kültürel mirasın korunmasına yardımcı oluyor. 

UNDP'nin geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği deprem toparlanma girişimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen burayı ziyaret edin. 


Achim Steiner   

Achim Steiner, Nisan 2017'den bu yana UNDP'nin dünya çapında 170 ülke ve bölgedeki çalışmalarını ve ülke ofislerini yönetiyor. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere çalışan 32 BM fonunu, programını, uzman kuruluşunu ve diğer organlarını bir araya getiren BM Kalkınma Grubu'nun da başkanlığını yürütüyor.

Küresel kalkınma ve uluslararası işbirliği konularında otuz yılı aşkın liderlik deneyimine sahip olan Steiner, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ve bu gündemin hayata geçirilmesi için benzeri görülmemiş bir küresel işbirliğine duyulan ihtiyacın tutkulu bir savunucusudur.

Steiner, UNDP'ye katılmadan önce BM'de, sivil toplum kuruluşlarında ve kamu politikalarını şekillendiren üst düzey danışma organlarında çeşitli görevlerde bulundu. Steiner, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü; Nairobi'deki BM Ofisi Genel Müdürü ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.