İklim Dirençli Kentler için İklim Değişikliğine Uyum Strateji ve Eylem Planları Hazırlanıyor

29 July 2021

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye, her geçen gün iklim değişikliğinin etkilerini daha yoğun yaşamaya devam ediyor. Artan sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve taşkınlar, fırtına ve orman yangınları başta olmak üzere afetlerin sayısı ve şiddetinde de belirgin bir artış gözleniyor. 

İklim değişikliğine uyum, mevcut ya da beklenen iklim tehlikeleri ve bunların etkilerine bir cevap olarak ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerdeki değişen koşullara adapte olma süreci olarak ifade edilebilir. Bugün emisyonların tamamı durdurulsa bile iklim değişikliğinin etkileri hissedilmeye devam edecek. Bu etkilere karşı sosyal ve ekonomik olarak hazırlıklı olmayı, uyum kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nin temel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin artırılması.

İklim değişikliği küresel bir kriz olsa da etkileri yoğun olarak yerelde gözleniyor. Yerelde iklim dirençliliğini artırmak için yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine önem vermesi, iklim dirençli kentler için de uyum strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekiyor. 

Proje kapsamında Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun pilot illerine yönelik Uyum Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanıyor. 

6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde Sakarya’da ve 12-13 Temmuz 2021 tarihlerinde Konya’da etkilenebilirlik ve risk analizleri için veri temini konuları ile şehirlerin iklim değişikliğine uyum süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatları değerlendirmek için paydaşlar bir araya geldi. 

İllere yönelik iklim değişikliği etkilenebilirlik ve risk analizi kapsam belirleme toplantılarında paydaşlar, Konya’da en çok maruz kalınan iklim değişikliği tehlikelerini kuraklık, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar; Sakarya’da ise kuraklık, aşırı yağış ve sıcak hava dalgaları olarak sıraladı.

Kent-altyapı, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, enerji, sanayi, su kaynakları, ulaşım, turizm ve sağlık başlıkları altında Sakarya ve Konya için iklim değişikliğine uyum hedefleri ve iklim değişikliğinin sektörel etkilerine yönelik uyum eylemleri üzerine oturumlar düzenlendi.

UNDP, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği iş birliğinde Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerine karşı toplumsal direncin ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaya ve iklim değişikliği nedeniyle derinleşen eşitsizliklerle mücadeleye devam ediyor.