Hibe programı ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar için istihdam fırsatları yaratılmasına destek olacak

14 November 2023
A female welder, construction worker, business person, academic and chef standing proud in front of an orange background

Aralarında depremden etkilenen illerin de bulunduğu 20 ilde uygulanacak 7 projeye toplam 6 milyon 400 bin TL hibe desteği verilecek

Sabancı Vakfı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hayata geçirdiği Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından genç kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yedi projeye hibe desteği sağlanacak. Aralarında depremden etkilenen illerin de yer aldığı 20 ilde genç kadın istihdamını artıracak bu girişimlere toplam 6 milyon 400 bin TL (226.000 ABD Doları) hibe verilecek.

Hibe programı; ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif olarak katılmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi; Türkiye’deki 3,5 milyon 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadının problemlerini gündeme taşımak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Şubat 2022’den beri yürütülüyor.

Proje kapsamında, genç kadınların kendilerine en yakın iş, staj ve eğitim fırsatlarına ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla “Fırsatlar Haritası” adlı bir dijital platform kullanıma açıldı.

Projenin pilot illeri olan Adana, Diyarbakır ve İzmir’de genç kadınlara birçok farklı konuda kişisel gelişim, güçlenme ve mesleki beceri eğitimleri verilerek kadınların iş hayatına donanımlı bir şekilde başlamaları desteklendi. Mentörlük programı sayesinde, NEET kadınların kariyerinde ilerlemiş 500 mentör ile görüşebilecekleri bir ortam oluşturuldu ve bu sayede kadınların istihdam edilmeleri sağlandı. Hibe programı ile de projenin etkisi daha büyük bir alana yayılacak.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı’nda hibe desteği almaya hak kazanan ve en önemli ortak özellikleri sonunda istihdam hedefi bulunması olan projeler şunlar:

  • Başkent Sanayicileri Derneği’nin Sanayide NEET Kadınlar projesi ile NEET kadınlara imalat sanayi, endüstriyel otomasyon, CNC ve kaynak teknolojileri alanlarında eğitimler verilerek istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Ankara’da uygulanacak projede aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinde eşitlik ilkesinin yaygınlaştırılması ve iş yerlerinin kadın istihdamı için iyileştirilmesi amacıyla firmalara yönelik fırsat eşitliği eğitimleri verilecek. 

  • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın NEET Kadınların İş Gücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi projesi ile NEET kadınların istihdama katılmalarını kolaylaştırmak için iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler yoluyla güçlenmelerine destek olunması ve genç kadınların istihdamını sağlayacak firmalarla iş birlikleri kurulması amaçlanıyor.

  • İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı’nın (BORSAV) Denizin Üreten Kadınları projesi ile İzmir’de yaşayan NEET kadınların mesleki eğitimler yoluyla, su ürünlerini işleyen ve satan işletmelerde ve balık ağı üretim merkezlerinde istihdam edilmesi amaçlanıyor.

  • Kodluyoruz Derneği'nin Yazılımla Güçlenen Kadınlar projesi, NEET kadınların yazılım ve sosyal beceri eğitimleri ile güçlenmesini, kurulacak iş birlikleri yoluyla bilişim ve teknoloji sektörlerinde istihdam edilmelerini hedefliyor. Adana’da Seyhan Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek projeye katılacak genç kadınlar, eğitimler kapsamında kentin sorunlarına yönelik teknolojik çözümler de geliştirecek.

  • Osmaniye Belediyesi'nin Afet Kadınlarının Yeşeren Umutları projesi, depremden etkilenen NEET kadınların, Osmaniye’de kurulacak Gastronomi Merkezi’nde mesleki eğitimler yoluyla istihdama katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Proje; Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

  • SistersLab Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği'nin Kadın Yazılımcıların Mentörlük ve Eğitimler Aracılığı ile Güçlendirilmesi projesi, mühendislik bölümlerinden mezun olan NEET kadınların teknik ve destekleyici eğitimlerle DevOps, Siber Güvenlik, Oyun Geliştirme ve UI/UX Tasarımı alanlarında düzenlenecek akademiler yoluyla yetkinliklerinin artırılması ve iş gücüne katılmalarını amaçlıyor.

  • Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği'nin İnsan Kaynakları Alanında NEET Kadınlar projesi, Adana’da yaşayan NEET kadınların yenilikçi eğitimler ve mentörlük programları yoluyla desteklenmesi ve iş imkânlarının geliştirilmesi ile insan kaynakları alanında istihdam edilmelerini amaçlıyor.