Göksu Taşeli Havzası Çiftçiyi Destekleyen Yatırımlarla Güçlenmeye Devam Ediyor

29 November 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı, UNDP ve IFAD yetkililerinden oluşan bir heyet, 2-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Göksu Taşeli Havzası'na gerçekleştirdiği ziyaret ile sahadaki kalkınma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve UNDP tarafından Konya ve Karaman’da 2016’dan bu yana sunulan kırsal kalkınma hibe programlarından 45 bin kişi faydalandı

Türkiye’de kırsal kalkınmayı tarımsal verimlilik ve pazara erişimin güçlendirilmesi yoluyla destekleyen “Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi”nin sunduğu hibe programları ile hayata geçen yatırım faaliyetleri, proje ortakları olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) temsilcilerin oluşturduğu bir heyet tarafından yerinde incelendi.

Kırsal yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak, Konya ve Karaman illerinin 11 ilçesindeki 238 köyü kapsayan çalışmalar, 2016 yılından bu yana kamunun yereldeki desteği ile sürdürülüyor. Söz konusu bölge, zengin tarımsal-ekolojik çeşitliliğe sahip olması, bölge halkının yarı ticari üretime geçiş yapmayı başarmış ve göçe direnen üretken bir yapıda olması nedeniyle tarımsal kalkınma çalışmaları açısından önemli bir yere sahip. Bu bölgede tarımda ekonomik çeşitliliği destekleyen faaliyetler kapsamında belirli dönemlerde hibe çağrılarına çıkılıyor ve yeni yatırımlara dönüşen iş fırsatları ile bölge halkının gelir seviyesinin artmasına destek sağlanıyor.

Bölgeye yönelik kalkınma faaliyetleri kapsamında bugüne dek gerçekleştirilen hibe programlarından 45.340 kişi faydalandı. Konya ve Karaman’da 12 farklı yatırım konusunda 218 çiftçiye bireysel hibe destekleri verildi. Çok yoksul ve yoksul kesim için destek paketinin de geliştirildiği projede sözleşmeli adaçayı yetiştiriciliğine başlayan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Pazarı DİTAP’a kaydedilerek var olan pazar sorununa çözüm üretildi.  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından UNDP iş birliğinde ve IFAD finansal desteği ile Göksu Taşeli Havzası’nda yürütülen kalkınma faaliyetlerinin Yıllık Gözden Geçirme Misyon Toplantıları çerçevesinde 2-5 Kasım 2021 tarihleri arasında sahaya bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien, Hedefleme ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Chiqui Arigui, mevcut uygulamaları ve ilerlemeleri yerinde görmek üzere Konya ve Karaman illerinde incelemeler yaptı. UNDP Türkiye’den IFAD Projeler Koordinatörü Muhyettin Sirer ve projede görevli uzmanların da katıldığı saha ziyaretlerinde; bireysel ve köy bazlı yatırımlar ile ekonomik yatırım projeleri yerinde incelendi.

Proje kapsamında bireysel hibe destekleri ile kurulan tesislerden Konya’nın Akören ve Bozkır ilçelerindeki Süleymaniye Güneş Enerjili Sulama Sistemi, Bozkır Bal Paketleme Tesisi, Dereiçi Güneş Enerjili Sulama Sistemi Dönüşüm Sistemi, mantar ve sebze seraları, adaçayı üretim tarlaları, Karaman’da bulunan Aybastı Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi, Elmayurdu-Tepebaşı-Boyalık Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposu, Zengen Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi, taşınabilir güneş enerji sistemleri ve ağıllar, çoban barınakları, hayvan sağlığı ve refahı merkezleri ve Başyayla Yörük Pazarı heyet tarafından ziyaret edilen ve üretici ve kooperatif üyeleriyle görüşmelerin yapıldığı yerler oldu.

Şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik hedef ve politikaları içeren faaliyetler, 11. Kalkınma Planı ve 2019-2023 dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı ile uyumlu olarak sürdürülüyor. Desteklenen yatırımların bugün itibarıyla elde edilen sonuçları; tarımsal verimliliğin artırılması, çiftçilerin katılımının teşvik edilmesi ve gelecekte güçlü pazar bağlantılarının geliştirilmesi açısından bölge için umut verici bir tablo oluşturuyor.