Anadolu’daki KOBİ’lerin rekabet gücü eğitimler ile artırılıyor

8 June 2023

İşimi Yönetebiliyorum Programı beşinci yılına Bursa’dan başladı 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Programı, beşinci faaliyet döneminde Anadolu’daki KOBİ’ler ile buluşmaya Bursa’dan başladı. 

KOBİ’lere finansmana erişim, işletmelerde dayanıklılık, e-ticaret ve pazar yerleri ile uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları hakkında bilgi verilen programda, katılımcılar arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla da ‘İşimi Yönetebiliyorum Ticaret Köprüsü’ oturumu yapıldı.

KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın yeni dönemdeki ilk etkinliği Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğe, KOBİ’lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kalkınmış bir Türkiye hayaline ulaşmanın yolunun, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek olduğunu ifade ederken, “İşte bu farklılıkları gidermek için bu süreçte kilit rol oynayacak KOBİ’lerimizi güçlendirmeliyiz. Çünkü Bursa da dahil olmak üzere ülkemizin tamamında gerek ekonomik gerekse toplumsal yapının temelinde KOBİ’lerimiz bulunuyor. Beşinci yılına girdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum Programı da KOBİ’leri dijitalleşen dünyaya hazırlarken Türkiye ve dünya ekonomisindeki rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlıyor” dedi. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise Bursa’nın ekonomisi hakkında şunları söyledi: “Bursa’nın kişi başı gelirini artırmak, yüksek katma değer yaratmak için yapılması gereken sıçrama, bilgi ve iletişim ile hizmet sektörlerinin gelişmiş ekonomilerdeki gibi entegre bir şekilde gelişmesini sağlamaktan geçiyor. Dijital ve yeşil dönüşüm yetkinliğini, insan ve çevre odaklı yeni bakış açısı ile yüksek verimliliğe dönüştürme potansiyeline sahip kentimiz, güçlü sanayisini yüksek katma değer yaratacak teknolojik üretime yönlendirme refleksine de sahip. Marka ve patent başvurularında tüm iller arasında ilk sırada yer almamız da bunu gösteriyor. Bursamız girişimci ve yenilikçi iş insanları ile sanayide marka bir kente dönüşebilir.”

İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın ilk dört yılında çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle Türkiye’nin farklı illerinde 4.166 KOBİ temsilcisine erişildi. 315 KOBİ'ye ise dijitalleşme destekleri kapsamında ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat altyapısı ve dijital pazarlama danışmanlığı sağlandı.   

Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve araştırmalar ile KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen eğitim içerikleri ve desteklere bu yıl da devam edilecek. Sahada yapılan eğitimlerde KOBİ’lerden alınan talepler doğrultusunda TÜSİAD ile Patrondan Patrona Mentorluk Programı ile dijitalleşme destekleri devam edecek. Bunun yanında finans, pazarlama, dijitalleşme, yönetim, kurumsallaşma gibi alanlarda koçluk destekleri planlanıyor. 

İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın sosyal etki analizine göre eğitimlere katılan KOBİ’lerin cirolarında yüzde 66, sosyal medya ve dijital pazarlama araçları kullanımlarında ise yüzde 28 artış görüldü. Yüzde 35’inden fazlası strateji ve iş geliştirme planı yapmaya, yüzde 20’sinden fazlası ise hedef belirleyip bunları takip etmeye başladı. Bu süreçte finans ve dijitalleşme becerilerinde yüzde 18,3, yönetim becerilerinde yüzde 20,2, özgüven ve motivasyonlarında yüzde 19,5 artış kaydedildi.