UNDP ve Marmara Belediyeler Birliği yaşam kalitesini artırmak ve doğayı korumak için el ele veriyor

Posted 9 February 2022

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

Bu ortaklık, 25 milyon insanın yaşadığı, Türk sanayiinin merkezi Marmara Bölgesi’ndeki kalkınma çabalarını hızlandırmayı amaçlıyor

Kocaeli, 9 Şubat 2022 – Bugün imzalanan anlaşma kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB), birliğin 192 üye belediyesinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) ulaşma çabalarını destekleyecek bir ortaklık kurdu. Türkiye’nin ilk kurulan ve en büyük yerel yönetim birliği olan MBB’nin üye belediyeleri GSYH’nin yüzde 45’ini üretiyor ve 25 milyonu aşkın nüfusu, diğer bir deyişle ülke nüfusunun yüzde 30’unu barındırıyor.

İlk adımda UNDP, MBB ve üye belediyelerinin SKA’ları “yerelleştirmesi”ni destekleyecek. Bu süreç, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni yerel planlar, politikalar ve uygulamalara dönüştürecek. Bu çaba kapsamında, ülkelerin SKA’lar konusunda kaydettikleri ilerlemeleri BM Genel Kurulu’na bildirdikleri Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme raporlarının yerel muadili olan Gönüllü Yerel Gözden Geçirme raporlarını hazırlamada belediyelere yardım da yer alacak.

“SKA’ları başarmaktan sadece ulusal hükümetlerin sorumlu olduğu sık sık dile getiriliyor” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak yerel düzeyde enerji ve katılım olmazsa Küresel Amaçları gerçekleştirme şansımız hiç yok. Bunun içindir ki, Türkiye’de işletme ve sanayinin büyük kısmına ev sahipliği yapan MBB ile ortak olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu kapsamda ortaya koyacağımız örneklerin, SKA’lar için güçlü bir yerel momentum yaratacağına inanıyoruz.”

“SKA’lar, insanların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesiller için gezegenimizi korumak açısından iddialı bir çerçeve sunuyor” diyen MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: “Marmara bölgesi genelinde çabalarımızı yaygınlaştırdığımız süreçte, UNDP’nin ortak olarak yanımızda yer alması, üye belediyelerimizi daha da motive edecek, kentsel kalkınma zorluklarına yönelik denenmiş küresel çözümlerin tespit edilmesini ve başarı öykülerimizi paylaşmamızı kolaylaştıracak.”

Kararlaştırılan diğer iş birliği alanları, bölgede Suriyelilere ev sahipliği yapan belediyelerin desteklenmesi, Marmara Denizi’nde müsilaj gibi çevre sorunlarına çözümler tasarlanması, doğal afetleri önleme ve müdahaleye hazır bulunuşluğu artırmayı içeriyor.

UNDP ayrıca, Marmara Urban Forum (MARUF - Marmara Uluslararası Kent Forumu), sürdürülebilir kent yaşamı için iyi belediyecilik uygulamalarına verilen Altın Karınca Ödülleri gibi MBB girişimlerini de destekleyecek ve ortak ilgi alanlarında araştırma yapan üniversite öğrencilerine destek verecek.

UNDP Türkiye ve MBB daha önce, yenilikçi katılımcı tasarım ve iş birlikçi öğrenme süreci yoluyla, Gökçeada’da açık toplum merkezi oluşturma çalışmasında iş birliği yapmıştı.

Fotoğraflar için: https://bit.ly/3rB4scq

İletişim:

Faik Uyanık, UNDP Türkiye, faik.uyanik@undp.org

E. Furkan Düzgiden, Marmara Belediyeler Birliği, furkan.duzgiden@mbb.gov.tr


UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. tr.undp.org.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 1975 yılından beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir. 190’dan fazla belediyenin üye olduğu ve merkezi İstanbul’da bulunan MBB, 6’sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet göstermektedir. marmara.gov.tr