Zeleni plan za gašenje crvenog alarma

Razvoj održiv, energija čista, vazduh nezagađen, voda bistra

28. December 2022.
Pixabay/Bela Geletneky

Razvoj održiv, energija čista, vazduh nezagađen, voda bistra.

Ovaj jednostavni stih jedan je od najtežih zadataka pred nama. Kako bismo sačuvali planetu na kojoj živimo, moramo da počnemo da gasimo „požar“ koji nam gori u sopstvenoj kući!

“Vodeni šmrk” biće nam Zelena agenda, ali hajde prvo da saznamo šta je Evropski zeleni dogovor, čiji je ona deo. Evropska komisija ga je predstavila kao odgovor na sprečavanje daljeg uništavanja životne sredine i ublažavanje klimatskih promena. Cilj dogovora je da do 2050. godine Evropa postane klimatski neutralna - da količina emitovanih gasova sa efektom staklene bašte, poput ugljen dioksida i metana, ne bude veća od one koju priroda može da apsorbuje.

Kada se Zeleni dogovor primeni na Zapadni Balkan i Srbiju – postaje Zelena agenda, koja planira:

  1. Smanjenje upotrebe fosilnih goriva i prelazak na čistije izvore energije - sunce, vetar, biomasu, kao i racionalnije trošenje energije. Dobar primer je toplotna izolacija – što je ona bolja, to se manje energije troši na grejanje!
  2. Pametnije korišćenje prirodnih resursa. Ovo znači da manje kupujemo nove proizvode, te da sve što iz prirode uzmemo kao sirovinu što duže upotrebljavamo, ponovo koristimo i eliminišemo otpad.
  3. Smanjenje zagađenja vode, vazduha i zemljišta. Ovo možemo da postignemo primenom principa „zagađivač plaća“, ali i korišćenjem novih tehnologija koje smanjuju ispuštanje štetnih materija u okolinu.
  4. Zaštitu i obnovu raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta. Šume upijaju veliku količinu ugljen-dioksida iz atmosfere! Pored toga, čuvanjem postojećih šuma i sadnjom novih štitimo vrste koje u njima žive, poboljšavamo kvalitet zemljišta i sprečavamo klizišta.
  5. Poljoprivredu koja ne šteti životnoj sredini i obezbeđuje dovoljno zdrave hrane za sve. Između ostalog, to znači promenu količine i vrste đubriva i pametan odabir sorti koje gajimo.

ZAŠTO NAM JE ZELENA AGENDA VAŽNA?

Naš region je u velikom riziku od posledica klimatskih promena! Prosečna temperatura u Srbiji bi do kraja veka mogla da poraste za 4°C! Ne deluje dramatično? Znajte da je razlika između temperature na našoj planeti tokom Ledenog doba i danas svega 5 stepeni! Dalji rast temperature može drastično da promeni naše uslove života - da uzrokuje nestašice vode i hrane, šumske požare, obilne poplave i druge nepogode koje nanose štetu i ugrožavaju ljudske živote.

ŠTA TI MOŽEŠ DA URADIŠ?

ŠTEDI – energiju, hranu i vodu. NE ZAGAĐUJ – hemijskim supstancama, bacanjem otpada na divlje deponije. RECIKLIRAJ – pronađi novu namenu predmetima i ne kupuj novo ukoliko nije neophodno. I, najvažnije, počni da tretiraš planetu kao svoju kuću, jer ona to i jeste!