Digitalna pionirka u borbi protiv nasilja u porodici

13. February 2024.
UNDP Serbia/Momira Marković

“Pre dve godine dobila sam naizgled ne tako komplikovan zadatak - da nađem adekvatnu platformu na koju ćemo postaviti onlajn obuke iz oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici, namenjenu pre svega sudijama i tužiocima, sudijskim i tužilačkim pomoćnicima i korisnicima početne obuke Pravosudne akademije”, počinje priču Biljana Stepanović, načelnica Odeljenja za dokumentacioni centar Pravosudne akademije. Tada nije ni slutila da će time započeti digitalnu transformaciju ove institucije. 

Ova diplomirana matematičarka za računarstvo i informatiku i magistarka ekonomije sa više od 20 godina iskustva u struci bila je željna da se lati ovog izazova, kako bi obuke za tužioce i sudije, ali i za zaposlene u drugim institucijama u čijoj nadležnosti je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, bile modernizovane, efikasne i lako dostupne. 

Zadatak je bio da se na onlajn platformi nađe obuka o prepoznavanju različitih oblika nasilja u porodici, proceni rizika od eskalacije i ponavljanja nasilja, dokazivanju krivičnog dela nasilja u porodici, uključujući slučajeve zloupotrebe vatrenog oružja kao faktora visokog rizika, kao i o obavezama koje su obuhvaćene Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici tužioci i sudije koji po njemu postupaju imaju obavezu da prođu ovu obuku Pravosudne Akademije. 

“Verovala sam da postoji velika korist od digitalizacije jedne takve obuke, koja se tradicionalno održavala u učionici. Moj cilj je bio da omogućim rešenje koje će ljudi rado koristiti, i od kog će imati korist i dugoročno. Tako sam došla na ideju da krenemo u stvaranje sopstvene onlajn platforme za samostalno učenje, koja će biti osnova našeg novog informacionog sistema”, ističe Biljana.  

Prednost takvog sistema jeste što korisnici obuka mogu da samostalno, u vreme kada njima najviše odgovara, pohađaju pripremljene obuke i preuzimaju različite edukativne materijale, a uz pomoć povezanih sadržaja iz drugih baza podataka Akademije, svoja znanja dodatno prošire i obogate. Istovremeno, Akademija dobija potpuno uvezan sistem baza podataka i mogućnost da, analizirajući podatke o ponašanju korisnika obuka, kreira nove prilagođene obuke i sadržaje. 

Vodeći ovaj projekat, Biljana se suočila sa mnogo izazova u izradi nove platforme.  

“Pored nepoznanica, tu je takođe i praksa sistema koja počiva na odštampanim papirima i živoj reči u učionici, i mogući „tihi otpor” promenama. Imala sam sreću da imam podršku i menadžmenta Pravosudne akademije, ali i moje porodice koja je razumela zašto mi je važno da uspem u poduhvatu koji sam preuzela na sebe”, navodi Biljana. 

Dve godine kasnije, uz mnogo truda utkanog u kod novog informacionog sistema, Pravosudna akademija po prvi put ima sopstvenu i jedinstvenu platformu za stručno usavršavanje na daljinu. Sada sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, sudijski i tužilački pomoćnici, kao i korisnici početne obuke Pravosudne akademije, ali i zaposleni u policiji, zdravstvu i centrima za socijalni rad, to mogu da rade u vreme koje njima odgovara i mogu da se vraćaju na module kojih žele da se podsete. Takođe, digitalizacija je obuku učinila jeftinijom, jer nije više neophodno organizovati je uživo, što je posebno značajno za profesionalce u manjim sredinama.  

UNDP Serbia/Momira Marković

“Najveća korist koju ja vidim je to što sada svaki učesnik u procesu stiče sveobuhvatno znanje. Obuka je detaljna - ima sedam modula uključujući i studiju slučaja i prilagođena je svakom učesniku u procesu, od centara za socijalni rad, policajaca, tužilaca, advokata pa sve do sudija. Na taj način, svi oni mogu da vide ne samo svoju ulogu, već i ulogu drugih koji postupaju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Tako podižemo svest o tome da su svi veoma važni u tom procesu, da svako ima svoj zadatak i da ćemo samo ako svako uradi svoj deo posla najbolje što može, osigurati da se pravovremeno prepozna, otkrije i spreči nasilje nad ženama”, ističe Biljana. 

Obuke postavljene na platformi obuhvataju i izazove u primeni Zakona u nasilju u porodici na osnovu primera iz prakse, što je za korisnike obuka veoma važno jer predstavlja sledeći korak obuke – primena naučenog na praktičnom primeru. 

Takođe, u okviru platforme napravljen je registar koji je pretraživ po korisnicima i po predavačima, što je priprema za povezivanje sa bazama podataka Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, kojim će biti omogućeno da se podaci o obukama koje su pohađali sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima, automatski upisuju u njihov lični list, što je značajno za profesionalce u pravosuđu, jer se pohađanje obuka uzima u obzir prilikom napredovanja. 

“Sada možemo da vidimo koliko se obuke slušaju, koliko ljudi provode vremena na kom modulu, da li se vraćaju na njih, u koje vreme ih gledaju. Sve te informacije su veoma važne za buduće unapređenje obuka i individualizovan pristup koji je ključ uspeha za kontinuirano stručno usavršavanje”, ističe Biljana.  

O prednostima onlajn učenja govori i činjenica da se za samo tri meseca na platformi registrovalo više od 2700 korisnika, pri čemu je veliki broj njih odgledao ne samo obuku sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici, već i brojne druge sadržaje postavljene na platformi. 

Izrada platforme i modula za onlajn učenje za Pravosudnu akademiju sprovedena je u okviru projekata „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“ i „Smanji rizik-Povećaj bezbednost – Ka smanjenju zloupotrebe vatrenog oružja za nasilje u porodici“, koje podržava UNDP.