Čist vazduh duga ljubav

22. November 2022.
Photo by Wonderlane on Unsplash

Kada smo uznemireni, kažu nam: „Udahni duboko“.

Ali, šta ako smo uznemireni upravo zbog toga što nam škodi ako udahnemo duboko?

Građani Zapadnog Balkana svakodnevno unesu 22 hiljade udaha vazduha koji, posebno u zimskim mesecima, spada među najzagađenije u Evropi. Premda se ulažu napori da se kvalitet vazduha unapredi, i dalje prizor ikonice sa gas maskom na aplikaciji koja prati kvalitet vazduha predstavlja našu svakodnevicu!

Izvori zagađenja su mnogobrojni – od industrije koja koristi fosilna goriva, preko paljenja strnjike i đubreta na deponijama, do gustog saobraćaja. Kada se u priču uključe i kućna ložišta, dolazimo do toga da polovina nas udiše izuzetno zagađen vazduh. Glavna opasnost su tzv. suspendovane čestice, prizemni ozon, azot-dioksid, sumpor-dioksid, metan, živa i čađ.

U pomoć stiže Zeleni dogovor! Evropska komisija predstavila ga je kao niz rešenja za problem klimatskih promena i zagađenja životne sredine. Deo tog dogovora koji se odnosi na naš region, zove se Zelena agenda. Korak po korak, Zelena agenda predlaže konkretne mere koje će nam omogućiti da nastavimo da se grejemo, da proizvodimo, da jedemo i konačno, da dišemo normalno, a da pritom ne zagađujemo vodu, vazduh i zemljište.

ŠTA JE PLAN?

Sistemska promena na nivou cele naše zemlje, a posebno u lokalnim sredinama, počeće onda kada upotrebu fosilnih goriva smanjimo na minimum i okrenemo se ekonomiji koja se zasniva na poštovanju prirode i njenog principa kruženja bez otpada, odnosno cirkularnoj ekonomiji. Takođe, treba preciznije da merimo kvalitet vazduha, da bolje planiramo mere za smanjenje zagađenja i da dosledno primenjujemo pravila i propise.

Čist vazduh zahteva i inovativna rešenja, koja će pomoći da sve ovo sprovedemo u praksi! Neka od njih su već tu. Na primer, mobilne aplikacije za prijavu paljenja strnjike i divljih deponija, ili prečišćivač vazduha od mikroalgi koji „skuplja“ zagađujuće čestice iz okoline, tamo gde nema dovoljno drveća.

ŠTA MOGU JA DA URADIM?

SMANJI SVOJ DOPRINOS ZAGAĐENJU!

  • Ukoliko možeš, priključi se na daljinski sistem grejanja.
  • Dobro termički izoluj svoj stambeni prostor, tako nećeš grejati ulicu ili dvorište.
  • Pre i posle grejne sezone očisti odžak.
  • Za grejanje koristi brikete od drveta ili drugih vidova biomase.

ČUVAJ ZDRAVLJE!

  • Pre nego što otvoriš prozor ili izađeš iz kuće proveri kakav je kvalitet vazduha. Ukoliko je zagađen, napolju nosi masku.