EU za Zelenu agendu u Srbiji

Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja ima za cilj da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Zelena agenda za Zapadni Balkan je utemeljena na Evropskom zelenom dogovoru i povezanom Ekonomsko-investicionom planu za Zapadni Balkan.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

EU donacija iznosi 7.2 miliona evra. Tokom 2022, Vlada Švajcarske obezbedila je dodatnih 7.1 miliona dolara, Vlada Švedske 1.58 miliona dolara, a Vlada Republike Srbije 0.8 miliona dolara za ovu inicijativu.

Jedan od ključnih principa Zelene agende je da tranzicija ka klimatskoj neutralnosti mora biti socijalno pravedna i inkluzivna da bi bila uspešna. Stoga su projektne aktivnosti osmišljene tako da osiguraju da cena i koristi od zelene tranzicije budu ravnomerno raspoređeni u društvu.

Da bi se podstaklo angažovanje različitih društvenih grupa, biće korišćen mehanizam javnih poziva u formi izazova za inovacije. Ovo je dokazana metodologija za pronalaženje inovativnih i isplativih ideja, tehnologija i poslovnih modela koji će u praksi dovesti do poboljšanja društvenih, ekonomskih i ekoloških uslova života za sve građane i građanke Srbije, u skladu principima Zelene agende.

CILJ:

Da doprinese efikasnoj, inkluzivnoj i održivoj primeni Zelene agende u Srbiji kroz:

  • unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira
  • sufinansiranje primene inovativnih pilot projekata u praksi
  • mobilizaciju dodatnog finansiranja za proširenje projekata koji doprinose zelenoj transformaciji Srbije

Na ovaj način projekat će doprineti zelenoj transformaciji privrede i društva u Srbiji.

FOKUS:

Doprinos dekarbonizaciji privrede i postizanju ciljeva Pariskog sporazuma, smanjenju zagađenja životne sredine (vazduha, zemljišta i vode) i podrška usklađivanju zakonodavnog okvira Srbije sa pravnim tekovinama EU u 5  prioritetnih oblasti Zelene agende:

  1. Dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija
  2. Cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu
  3. Zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme
  4. Smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha
  5. Održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj 

 

REZULTATI:

Kompletne liste svih odabranih rešenja iz sve četiri oblasti Zelene agende pokrivene dosadašnjim javnim pozivima:

1. Izazov za inovacije za čistiji vazduh

2. Izazov za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine

3. Izazov za inovativna rešenja – Šume i zelena infrastruktura za unapređenje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene

4. Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije