logo showing connected people, infrastructure and nature above a circularity symbol

Cirkularne zajednice u Srbiji

Cirkularna ekonomija je model privrede koji štedi i obnavlja prirodne resurse i energiju, produžava korišćenje materijala i proizvoda i smanjuje otpad. U poslednjih 50 godina potrošnja resursa na globalnom nivou porasla je četiri puta, uz neodrživ porast potrošnje energije, emisija gasova sa efektom staklene bašte i količine generisanog otpada. Trenutno je manje od 9% svetske ekonomije bazirano na cirkularnim principima, a ovi principi će biti nužnost za održivu ekonomiju budućnosti.

Radi podsticanja i promovisanja cirkularne ekonomije u lokalnom kontekstu, Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP u partnerstvu sprovode projekat “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), od marta 2022. godine do marta 2027. godine.

Cilj projekta:

Podsticanje razvoja i podrška sprovođenju cirkularnih ideja, poslovnih modela i proizvoda javnih i privatnih preduzeća, radi smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica u Srbiji.

Fokus projekta:

  1. Uspostavljanje podsticajne javne politike i institucionalnog okvira usklađenog sa politikama EU o cirkularnoj ekonomiji, uključujući obuke za poboljšanje znanja i veština ključnih aktera, kao i podsticanje širokog učešća zajednice u razvoju i sprovođenju takvih politika;
  2. Uspostavljanje Platforme za inovacije u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u lokalnim zajednicama (Low Carbon Communities  Innovation Platform - LCCIP) kako bi se identifikovale i podržale nove poslovne ideje, proizvodi, investicije u oblasti cirkularne ekonomije i efikasnog korišćenja resursa;
  3. Pilot investicije u oblasti cirkularne ekonomije;
  4. Širenje znanja i podizanje javne svesti o značaju cirkularne ekonomije.

Impact

START DATE

March 2022

END DATE

March 2027

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Serbia

IMPLEMENTING PARTNER

Min. of Environ. Protection

DONORS

Global Environment Fund Trustee

Government of Serbia

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,878,377

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$370,003

2023$1,286,229

Full Project information