Ustanovljene mere za povećanje energetske efikasnosti 25 zgrada centralne vlasti

Predviđene uštede do 30% u potrošnji energije

9. November 2023.
Foto/Freepik

 

Beograd, 9. novembar 2023 – Primenom mera za povećanje energetske efikasnosti u 25 zgrada centralne vlasti u Beogradu, planira se da potrošnja energije bude smanjena za 30%, što je ušteda približna godišnjoj potrošnji energije za objekte i javno osvetljenje grada sa 40.000 stanovnika. Takođe, emisije CO2 bi primenom definisanih mera energetske efikasnosti bile manje za gotovo 20%, odnosno 5.174 tona godišnje. Konkretne mere koje bi dovele do ovih rezultata definisane su nakon detaljnih energetskih pregleda koji su sprovedeni u saradnji Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO) i Razvojne banke Saveta Evrope (CEB).

Za svaku od ovih 25 zgrada određen je optimalan set mera za energetsku sanaciju i korišćenje obnovljivih izvora energije koji može da obezbedi najbolje rezultate u odnosu na uložena sredstva. Neke od predloženih mera su izgradnja solarnih fotonaponskih sistema, ugradnja toplotnih pumpi, zamena split-sistema za hlađenje centralnim sistemima, termoizolacija zidova i krovova, zamena spoljne stolarije, zamena postojećeg osvetljenja energetski efikasnim kao i automatizacija osvetljenja. Sve ove mere dovešće i do smanjenja kapaciteta potrebnih za grejanje i hlađenje objekata.

Osim energetskih ušteda i smanjenja emisija štetnih gasova, energetska sanacija će doprineti i poboljšanju radnih uslova i bezbednosti na radu, kao i zaštiti i očuvanju kulturne baštine, s obzirom da je većina ovih objekata pod zaštitom.

Trenutno je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za pet zgrada centralne vlasti:

  1. Direkcija za mere i dragocene metale, u Mike Alasa 14, Beograd,

  2. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u Kralja Milana 36, Beograd,

  3. Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja u Draže Pavlovića 15, Beograd,

  4. Republička direkcija za imovinu u Gračaničkoj 8a, Beograd i 

  5. Zavod za intelektualnu svojinu u Kneginje Ljubice 5, Beograd. 

Nakon toga će uslediti objavljivanje tendera za izvođenje radova na energetskoj sanaciji. 

Pored pomenutih 25 zgrada centralne vlasti, za još dve - „Palatu Srbija“ i „SIV 3“, sprovedena su i dodatna geološka istraživanja koja su potvrdila postojanje potencijala za grejanje i hlađenje ovih objekata korišćenjem geotermalne energije. Na zgradi „SIV 3“ se sprovodi detaljan energetski pregled čiji se završetak očekuje do kraja godine. Takođe, planirano je da detaljni energetski pregled i izrada studije opravdanosti za zgradu „Palata Srbija“ počnu u decembru ove godine. 

Sve navedeno su pripremne aktivnosti za sprovođenje programa „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“, vrednog 40 miliona evra, koji obuhvata ukupno 27 zgrada centralne vlasti. Ove aktivnosti su omogućene zahvaljujući finansijskoj podršci Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Poverilačkog fonda Razvojne banke Saveta Evrope kome doprinose Republika Slovačka i Kraljevina Španija.