Traže se inovativna rešenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i smanjenje potrošnje energije

25. May 2023.
Shutterstock

Beograd, 25. maj 2023 - Uz podršku Vlade Japana, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Javni poziv za inovativne poslovne modele kojima se diversifikuje proizvodnja električne energije, smanjuje energetski intenzitet privrede i omogućava snabdevanje čistom energijom, posebno za energetski ugrožene kupce, na koji mogu da se prijave kompanije iz javnog i privatnog sektora.

Cilj ovog Javnog poziva je da podstakne primenu inovativnih rešenja koja doprinose zelenoj transformaciji privrede, energetskoj sigurnosti zemlje i prevenciji energetskog siromaštva.

KAKVA REŠENJA SE TRAŽE? 

Predložena rešenja treba da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i smanjenju zagađenja životne sredine, diversifikaciji proizvodnje električne energije, da podstaknu razvoj novih grana privrede i ženskog preduzetništva, kao i da omoguće otvaranje novih radnih mesta i prekvalifikaciju radnika iz sektora koji se baziraju na upotrebi fosilnih goriva. Takođe, očekuje se da predložena rešenja doprinesu smanjenju zavisnosti zemlje od uvoza energije.


Na primer, primenom novih tehnologija, ova rešenja treba da poboljšaju energetsku efikasnost, omoguće veću upotrebu energije iz obnovljivih izvora, efikasnije korišćenje prirodnih resursa i ponovnu upotrebu otpada, kao i da uvedu automatizaciju i digitalizaciju u proces proizvodnje. Takođe, ohrabruju se predlozi za primenu japanskih tehnologija, znanja i ekspertize, koji mogu da budu realizovani u saradnji sa japanskim kompanijama koje posluju u Srbiji.


Takođe, podršku mogu dobiti i predlozi održivih modela poslovanja koji predstavljaju podršku privrednog sektora aktivnostima u cilju smanjenja energetskog siromaštva individualnih domaćinstava. To podrazumeva, na primer, podršku individualnim domaćinstvima koja trpe ili su ugrožena energetskim siromaštvom, u vidu olakšica u pristupu čistoj, jeftinijoj, sigurnijoj i efikasnijoj toplotnoj i električnoj energiji (zamena individualnih ložišta, vrste energenata i sl.), kao i u vidu olakšica u cilju povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata (npr. zamena stolarije).

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na ovaj Javni poziv mogu da se prijave javna i privatna preduzeća koja su registrovana u Republici Srbiji, samostalno ili u konzorcijumu. Ukoliko se radi o konzorcijumu, u njemu mogu da učestvuju kompanije iz Japana i iz Evropske unije koje posluju u Srbiji, kao i naučno-istraživačke organizacije i institucije, privredna društva i kompanije iz privatnog i javnog sektora iz Srbije.

KAKVU ĆE PODRŠKU DOBITI ODABRANA REŠENJA?

Najmanje 20 timova čija rešenja budu odabrana dobiće stručnu i mentorsku podršku za dalji razvoj svojih ideja, a autori najmanje 5 najboljih rešenja će dobiti finansijsku podršku kako bi primenili svoje ideje u praksi.

KOJI JE ROK ZA PRIJAVU?

Rok za prijavu je 12. jul 2023. godine do 17 sati. Za sve zainteresovane kandidate biće organizovani Info dani 25. maja u Beogradu, 31. maja na Zlatiboru, 21. juna u Zaječaru, 27. juna u Pančevu, 28. juna u Valjevu, 29. juna u Novom Sadu i u Novom Pazaru (datum će biti odredjen) na kojima će moći da dobiju više informacija o načinu prijavljivanja, kao i o samom pozivu.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara. Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

Na sledećim linkovima možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:
1.  Smernice za konkurisanje 
2. Formular za apliciranje
3. Izjava o partnerstvu 
4. Izjava o sufinansiranju projekta 
5. Model Ugovora po učinku (Performance-Based Payment Agreements - PBPA, eng)
6. Katalog podržanih projekata od strane Vlade Japana tokom 2022/2023. godine 
 

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta „Inovativna i pravedna zelena tranzicija kao alat za obezbeđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz podršku Vlade Japana.