Saradnja nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije

Javni poziv otvoren do 1. decembra 2022. godine

2. November 2022.
Biljka koja izrasta iu zemlje u sijalici
pexels.com

Beograd, 02. novembar – Uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP), objavili su Javni poziv za saradnju nauke i privrede na inovacijama koje će doprineti daljem razvoju cirkularne ekonomije u Srbiji. Cilj poziva je da doprinese efikasnijoj upotrebi prirodnih resursa i energije, kao i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG).

Na ovaj Javni poziv mogu da se prijave naučno-istraživačke organizacije iz Srbije koje sarađuju sa privredom, ili nameravaju da takvu saradnju ostvare radi primene principa cirkularne ekonomije u praksi. Cirkularna ekonomija je princip ponašanja i poslovanja koji omogućava da se prirodni resursi efikasnije koriste, ponovo upotrebljavaju i recikliraju, kako bi se dobili novi proizvodi i smanjila količina otpada.

„Ministarstvo zaštite životne sredine veoma ceni dosadašnji doprinos nauke naporima za zelenu transformaciju privrede i društva u Srbiji, uključujući prelazak sa linearnih na kružne poslovne modele i dekarbonizaciju. Da bi ova transformacija bila brza i efikasna, nauka i privreda treba blisko da sarađuju i udruže znanja i veštine“, istakla je Sandra Dokić, pomoćnica ministarke zaštite životne sredine.

„Ovaj Javni poziv raspisujemo kako bismo pomogli da nauka i privreda u Srbiji zajedničkim snagama ubrzaju razvoj cirkularne ekonomije. Saradnja sa privatnim sektorom doprineće da inovativne ideje naučnika i istraživača za efikasnije korišćenje resursa i ublažavanje uticaja klimatskih promena - brže zažive u praksi. To će podstaći privredni rast i otvaranje novih radnih mesta, uz očuvanje životne sredine, kao i zdravlja građana i građanki Srbije“, poručio je Miroslav Tadić, vođa tima za životnu sredinu i klimatske promene u UNDP-u.

Najmanje 10 najboljih predloga koji pristignu na Javni poziv dobiće finansijski podsticaj za primenu u praksi, u vidu “cirkularnih vaučera“, u pojedinačnoj vrednosti od 12.000 dolara.

Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar 2022. godine u 17:00 časova. Više informacija o propozicijama i načinu prijave može se pronaći na: www.cirkularnezajednice.rs.

Za sve zainteresovane kandidate će 17. novembra, u Beogradu, biti održan Info dan. Registracija se može izvršiti putem linka: https://bit.ly/3zz5MAk.

Javni poziv je raspisan u okviru projekta “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP, uz finansijsku podršku GEF-a.

Ljudi sede a stolicama u sali okrenuti ka govornicima

Otvaranje javnog poziva za saradnju nauke i privrede u oblasti cirkularne ekonomije

UNDP