SAD donirale novu opremu za zdravstvene i istraživačke ustanove u Srbiji

23. November 2022.
UNDP Serbia/Momira Marković

Beograd, 23. novembar 2022 – Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kristofer R. Hil i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš, danas su zvanično uručili novu opremu za medicinsku analizu, koja može da pomogne u spasavanju života, Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) u Beogradu. Ova oprema će pomoći Institutu da ojača kapacitete Srbije za otkrivanje, lečenje i ublažavanje posledica korona virusa i drugih infekcija.

Donacija uključuje četiri uređaja za istraživanje i analizu ljudskih i virusnih genoma i sistem za digitalni PCR koji preciznije meri broj virusnih čestica u uzorcima. To će omogućiti tačnu dijagnostiku i određivanje adekvatne terapije za pacijente sa COVID-19 i drugim infekcijama, rano prepoznavanje visokorizičnih pacijenata kojima je potrebna bolnička nega i mapiranje posebno osetljivih pojedinaca na osnovu genetskih markera, kao i brži razvoj novih, inovativnih terapija i vakcina. Ova donacija je vredna 605.000 dolara.

Povodom svečane primopredaje donacije danas u IMGGI-u, dr Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je napomenula: „Ovom inicijativom i donacijom, Sjedinjene Američke Države su doprinele jačanju naučnih i istraživačkih kapaciteta, pre svega vezanih za trenutnu pandemiju, kao i osnaživanju Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u okviru Instituta, što će imati uticaja na unapređenje dijagnostike, lečenje drugih bolesti i razvoj novih tehnologija“.

„Ne postoji oblast koja je složenija, izazovnija i koja daje više nade za budućnost od biotehnologije“, rekao je ambasador Kristofer R. Hil i dodao: „Mnoga vrata će se otvoriti kao rezultat istraživanja na ovom Institutu u budućnosti. Rezultati tih istraživanja će direktno omogućiti svima nama da živimo duže i zdravije živote.”

Direktorka IMGGI, dr Ivana Strahinić napomenula je da će im nova oprema u prvom redu omogućiti da nastave sa sekvenciranjem i uporednim praćenjem mutacija u humanom genomu i sojeva SARS-CoV-2 virusa, što omogućava prepoznavanje visokorizičnih pacijenata i određivanje adekvatne terapije. Dr Strahinić je podsetila da je Institut ovlašćena ustanova za obavljanje molekularne dijagnostike retkih bolesti u Srbiji i dodala „Do sada je naš kapacitet za obavljanje velikog broja molekularno-genetičkih analiza na mesečnom nivou bio ograničen. Nova oprema, nabavljena u okviru ove inicijative, omogućiće nam da povećamo broj analiza ali i da krenemo sa uvođenjem novih koje su se do sada radile samo u inostranstvu. Pored toga, nova oprema će značajno unaprediti nivo molekularne dijagnostike i uvođenje personalizovanih pristupa u lečenju karcinoma, retkih bolesti, kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja, podižući standarde lečenja na najviši nivo. Buduća istraživanja će biti fokusirana i na istraživanja genetskih predispozicija za razvoj tumora, kao i na farmakogenomske, epidemiološke i populacione studije kao osnove za dizajniranje novih lekova. Sve ovo će omogućiti efikasno uvođenje personalizovane terapije u Srbiji i regionu. Nova oprema će ubrzati i realizaciju tekućeg Projekta koji se odnosi na sekvenciranje prvih 1000 genoma populacije na Balkanu, dodala je dr Strahinić.

„Ova donacija USAID-a omogućava istraživanje koje nam daje uvid u potencijal biotehnologije“, istakao je stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji Beriš, dodajući: „Primena biotehnologije u medicini, poljoprivredi i borbi za očuvanje životne sredine može da pomogne da istovremeno dostignemo više Ciljeva održivog razvoja. UNDP u Srbiji će nastaviti da podržava Vladu, akademsku zajednicu i privatni sektor da razvijaju biotehnološka rešenja. Istovremeno, treba da pripremimo adekvatan zakonski okvir, kako bismo osigurali da se ove nove tehnologije razvijaju, testiraju i koriste za dobrobit čitavog društva, tako da niko ne bude izostavljen“.

Donacija je deo 2.75 miliona dolara vrednog projekta „Zajedno protiv COVID-a“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Vladom Srbije.