ReLOaD 2 - 7 lokalnih samouprava otvara javne pozive za organizacije civilnog društva

6. April 2022.

Beograd, 7. april 2022 – Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sedam lokalnih samouprava u Srbiji raspisalo je javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji mogu da doprinesu lokalnom razvoju. Javne pozive su otvorili Grad Kruševac, Uprava za omladinu i sport grada Novog Sada, Grad Subotica, kao i opštine Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja i Topola.

Cilj ovih javnih poziva je da, jačanjem saradnje sa organizacijama civilnog društva, lokalne vlasti u ovim gradovima i opštinama unaprede kvalitet javnih usluga koje pružaju građanima i građankama.

Kroz javne pozive će biti podržani projekti OCD koji doprinose unapređenju položaja i kvaliteta života mladih i pripadnika i pripadnica ranjivih grupa, kao i drugi projekti koji su u skladu sa razvojnim prioritetima ovih sedam lokalnih samouprava, poput unapređenja javnog zdravlja, zaštite životne sredine i razvoja turizma i kreativnih industrija.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da prijave putem pojedinačnih javnih poziva koje svaka lokalna samouprava zasebno raspisuje tokom aprila 2022. godine.

  • Prvi javni poziv otvorila je opština Vrnjačka Banja, a rok za prijavu je 12. maj. Info-sesija o ovom javnom pozivu biće održana 14. aprila 2022. Više informacija se može pronaći na internet stranici Vrnjačka Banja – ReLOaD2, a dokumentacija se može preuzeti ovde: Vrnjačka Banja
  • Novi Sad i Kruševac otvorili su javne pozive 11. aprila, a rokovi za prijavu su 9. maj (Novi Sad) i 13. maj (Kruševac). Info-sesija o javnom pozivu u Novom Sadu odžaće se 12. aprila, a u Kruševcu 13. aprila. Više informacija možete naći na internet stranicama gradova Novi Sad i Kruševac. Dokumentaciju možete preuzeti ovde: za Novi Sad, za Kruševac.
  • Babušnica i Vladičin Han su otvorili javne pozive 12. aprila. U oba mesta, rokovi za prijavu su 17. maj. Info sesije o javnom pozivu će se održati 15. aprila i u Babušnici i u Vladičinom Hanu. Više informacija možete naći na internet stranicama gradova Babušnica i Vladičin Han. Dokumentaciju možete preuzeti ovde: za Babušnicu, a ovde za Vladičin Han.
  • Subotica je otvorila javni poziv 14. aprila, a rok za prijavu je 19. maj. Info sesija o javnom pozivu održaće se 26. aprila. Više informacija možete naći na internet stranici grada Subotice. Dokumentaciju možete preuzeti ovde: Subotica.
  • Topola je otvorila javni poziv 15. aprila, a rok za prijavu je 20. maj. Info-sesija o javnom pozivu održaće se 21. aprila. Više informacija možete naći na internet stranici opštine Topola. Dokumentaciju možete preuzeti ovde: Topola.

Svi detalji o uslovima, rokovima i načinu prijave, kao i sva neophodna dokumentacija, biće po otvaranju ostalih javnih poziva dostupni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava, kao i na sajtu https://www.rs.undp.org/.

Za realizaciju najuspešnijih projektnih predloga koji pristignu na javne pozive u 2022, biće izdvojeno ukupno do 525.000 USD, odnosno do 75.000 USD po lokalnoj samoupravi što, osim sredstava koje je obezbedila EU, uključuje i sufinansirajuća sredstva lokalnih samouprava.

U toku trajanja javnih poziva biće organizovane obuke i obezbeđena mentorska podrška za predstavnike i predstavnice zainteresovanih OCD o pripremi i upravljanju projektima. Tačan datum i mesto održavanja ovih obuka biće objavljeni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivima zainteresovane OCD mogu da pošalju na adresu: reload.rs@undp.org.

*** Javni pozivi za finansiranje projekata organizacija civilnog društva raspisuju se u okviru projekta „ReLOaD2 - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.