Produžen rok za prijave na poziv za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti zaštite žena od nasilja počinjenog vatrenim oružjem

Javni poziv organizacijama civilnog društva

20. May 2024.
Foto: Milena Anđela Mišić Atanacković/Novinarke protiv nasilja

Beograd, 21. maj 2024. godine – Produžen je rok za prijave na poziv za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti zaštite žena od nasilja počinjenog vatrenim oružjem do 30. juna 2024. godine. 

Poziv je objavljen uz finansijsku podršku Multi-partnerskog poverilačkog fonda za podršku sprovođenju Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu, i odnosi se na finansiranje projekata organizacija civilnog društva i udruženja koji su usmereni na povećanje bezbednosti i unapređenje zaštite žena od nasilja počinjenog vatrenim oružjem.

Na konkurs mogu da se prijave organizacije civilnog društva, samostalno ili u partnerstvu, sa predlozima projekata koji doprinose povećanju bezbednosti u zajednici i širem društvu kroz povećanje bezbednosti i unapređenje zaštite za žene čiji članovi porodice imaju pristup vatrenom oružju. 

Očekuje se da bar u jednom svom delu projekti obuhvate saradnju sa nadležnim institucijama i drugim akterima u zajednici koji deluju u oblasti zaštite od nasilja u porodici.

Trajanje predloženih projekata ne može biti kraće od 5, ni duže od 12 meseci, i to u periodu od potpisivanja ugovora do najkasnije 31. jula 2025. godine. 

Vrednost pojedinačnih projekata, odnosno sredstava koja se projektom traže od UNDP-a ne sme da pređe ukupan iznos od 25.000 američkih dolara.

Prijave se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail: grants.vaw@undp.orgRok za podnošenje prijava je  30. jun 2024. godine.  

Detaljne informacije o javnom pozivu i aktivnostima koje će se podržati, kao i dokumentacija neophodna za prijavu može se preuzeti sa sledećih linkova: 

***

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta „Smanji rizik – Povećaj bezbednost III“, koji UNDP sprovodi sa ciljem da se smanji rizik od zloupotrebe vatrenog oružja za nasilje u porodici i samoubistva, kao i da se unapredi odgovor društva na krize i traume u vezi sa zloupotrebom vatrenog oružja. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Savezne Republike Nemačke, Kraljevine Švedske, Kraljevine Holandije, Francuske Republike, Ujedinjenog Kraljevstva i Kraljevine Norveške, kao i uz podršku Evropske unije, putem Multi-partnerskog poverilačkog fonda za podršku sprovođenju Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu.