Produžen rok za prijave na drugi konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji

24. April 2024.

Beograd, 31. maj 2024. - Zbog velikog interesovanja, rok za prijavu na Konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji je produžen do petka, 14. juna 2024. godine, do 17:00 časova.   

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su izradile ili usvojile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), kao i jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, ali su uključile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta.  Sprovođenje mera koje se prijavljuju na ovaj poziv treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030, koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine. 

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 70% ukupne vrednosti njene primene. Za mere izabrane u okviru ovog poziva, biće obezbeđeno sufinansiranje u iznosu od 21.000 do 49.000 USD za projekte malog obima i od 49.000 do 140.000 USD za projekte velikog obima. Ostatak sredstava od najmanje 30%, jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja.  

Pored popunjavanja osnovnog aplikacionog formulara, potrebno je dostaviti popunjen opis projekta koji sadrži detaljan opis aktivnosti, rezultata i budžeta, zatim izjavu potpisanu od ovlašćenog lica kojom se potvrđuje obezbeđeno sufinansiranje i učešće u javnom pozivu, planski dokument u kome je navedena mera predložena za sufinansiranje, kao i propratnu tehničku dokumentaciju (ukoliko je primenjivo) na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija se može pronaći u Uslovima i smernicama za prijavljivanje koji se nalaze na sledećem linku

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org

Ovaj javni poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.