Predstavljena Zelena agenda za Srbiju

Predstavljena nova inicijativa Evropske unije i Vlade Srbije

18. January 2022.

--- Image caption ---

Beograd, 18. januar 2022 – Danas su predsednica Vlade Ana Brnabić i ambasador Evropske unije (EU) u Republici Srbiji Emanuele Žiofre predstavili novu inicijativu vrednu 8 miliona evra, kako bi se podstakla “zelena” transformacija privrede i društva.

Prema rečima ambasadora Žiofrea, Srbija je usvojila Deklaraciju Zelene agende u oktobru 2020. na Konferenciji u Sofiji i obavezala se da će sprovoditi svoje akcije kroz Regionalni akcioni plan koji je usvojen na samitu u Sloveniji, u oktobru 2021. Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji - počnite, preduzmite akciju, proširite“ podržaće Srbiju u sprovođenju Zelene agende za Zapadni Balkan. Žiofre je naglasio: „Ovaj novi projekat stiže u pravo vreme, nekoliko nedelja nakon što su države članice EU potvrdile otvaranje pregovora za klaster koji, između ostalog, pokriva i energetska pitanja i zaštitu životne sredine. To nam daje dobru motivaciju da proširimo akcije na svim frontovima i učinimo sve što možemo da se u Srbiji primeni EU zakonodavstvo u ovoj oblasti.“

Nova dvogodišnja inicijativa EU i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuje se u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), i Evropskom investicionom bankom (EIB). „Pomoći ćemo Srbiji da unapredi strategije i politike, preduzme konkretne akcije i poveća investicije za zelenu transformaciju, posebno u oblastima dekarbonizacije (smanjenja zavisnosti od fosilnih goriva), smanjenja zagađenosti vazduha, vode i zemljišta, cirkularne ekonomije, poljoprivrede i proizvodnje hrane, kao i zaštite biodiverziteta. Ovo su sjajne vesti i srećan sam što možemo da pokažemo da našu stvarnu posvećenost i angažovanje“ – dodao je Žiofre.

Tokom ovog projekta podržaćemo najmanje 23 zelene investicije koje su najinovativnije i imaju najveće očekivane efekte – istakla je Fransin Pikap stalna predstavnica UNDP-a, napominjući: „Da bismo pokrenuli zelenu tranziciju u Srbiji - svi moramo da se uključimo, ne samo nacionalne i lokalne vlasti, već i javna i privatna preduzeća, banke, nevladine organizacije, naučno–istraživačke institucije i građani i građanke. UNDP će objaviti osam poziva za inovativna rešenja u svim oblastima u okviru Zelene agende. Pozivamo sve koji žele da doprinesu pozitivnim promenama i pomognu da privreda Srbije postane konkurentnija, životna sredina čistija i zdravija za sadašnje i buduće generacije – da se prijave na naše konkurse koji kreću već krajem februara.“

Nova inicijativa pomoći će Srbiji da ispuni ciljeve iz Sporazuma o klimi iz Pariza, i usaglasi se sa pravnim tekovinama EU u svih pet oblasti obuhvaćenih EU Zelenom agendom za Zapadni Balkan (očekivani rezultati projekta po oblastima – u prilogu).

 

„Švedska je dugoročno posvećena tome da podrži put Srbije u EU“, istakla je ambasadorka Švedske u Srbiji Anika Ben David. „Kao država članica EU i vodeći donator u oblasti životne sredine i klime, sa zadovoljstvom se pridružujemo ovoj inicijativi. „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ će doprineti da se postave visoki ekološki standardi za poboljšanje životne sredine i kvaliteta života, podstaknu poslovne investicije i inovacije, donoseći iskustva i ekspertize EU, kao i pokretanju inkluzivnog dijaloga i širokog učešća različitih delova društva o konkretnim rešenjima za poboljšanje kvaliteta vazduha i bolje upravljanje vodama i otpadom”, istakla je ambasadorka Ben David.

Šef regionalnog predstavništva EIB-a za Balkan, Alessandro Bragonzi, rekao je da se održivi razvoj i ambiciozni klimatski ciljevi mogu postići samo spajanjem finansijske i stručne tehničke podrške. „Ovaj projekat simbolizuje novu vrstu partnerstva, koja je neophodna za ekonomsku i zelenu tranziciju. Zahvaljujući značajnom finansijskom doprinosu Evropske komisije, i zajedno sa ključnim međunarodnim i partnerima iz zemalja članica Evropske unije, EIB kao evropska banka sa ponosom pomaže Srbiji da napreduje u ostvarivanju svojih ciljeva održivosti i realizaciji Zelene agende kroz preko potrebnu, ciljanu podršku finansijskim institucijama, odnosno njihovim malim i srednjim klijentima, kako bi mogli da pokrenu projekte, dobiju finansije i efikasno ih sprovedu. Drago nam je što će našu podršku najviše imati upravo mala i srednja preduzeća, koja su ključni pokretač razvoja i inovacija. Njihova zelena transformacija, zajedno sa značajnim investicijama u obnovljive izvore i energetsku efikasnost, može utrti put zelenom i inkluzivnom rastu”, istakao je Bragonzi.