Održivi turizam - nova razvojna šansa za Srbiju

2. June 2022.

Vlasinsko jezero, Srbija

UNDP

Beograd, 2. jun 2022. – Na sastanku održanom ove nedelje u Belom Dvoru, čiji je domaćin bio NjKV Aleksandar Karađorđević, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Univerziteta Južne Floride (USF), Novosadskog univerziteta i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) istakli su održivi turizam kao oblast koja ima značajan razvojni potencijal, i složili da zajednički rade kako bi podržali Vladu Republike Srbije da ovu šansu iskoristi.  

Prepoznajući jedinstvenost ponude istorijskog, gastronomskog i vinskog turizma Srbije kao još uvek skrivenog dragulja koji tek treba da otkriju brojni posetioci iz inostranstva koji traže iskustva usklađena sa UN Ciljevima održivog razvoja, profesori sa Odeljenja za održivost USF i Odseka za turizam Univerziteta u Novom Sadu pripremili su zajednički projekat koji će se realizovati uz podršku Ambasade SAD-a. Ova inicijativa će angažovati studente turizma, digitalnog nasleđa i informaciono-komunikacionih tehnologija sa oba univerziteta koji će kreirati virtuelne i fizičke prostore za učenje kako bi unapredili pedagoške tehnike, učenje studenata i proizvode virtuelizacije, pod temom menadžmenta u turizmu i očuvanja kulture, uz integraciju UN Ciljeva održivog razvoja. Projekat ima za cilj ne samo da omogući akademsku razmenu, već i da podstakne korišćenje naučnih istraživanja za dobrobit srpske privrede i lokalnih preduzeća u sektoru turizma. 

Tokom pandemije COVID-a, potražnja za lokalnim turizmom je višestruko porasla, što je pomoglo da se identifikuju potrebe za daljim razvojem ovog sektora. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da turizam, ugostiteljstvo i kreativne industrije van velikih gradova i u ruralnim područjima i dalje uživaju popularnost, jer se mnogi ljudi odlučuju da provedu svoje godišnje odmore i vikende u zemlji, uprkos sve većim mogućnostima putovanja u inostranstvo. Evidentna je potreba za digitalizacijom, povećanjem znanja i veština vlasnika malih preduzeća, kao i za unapređenjem ponude lokalnih mikro, malih i srednjih preduzeća. Istraživanje UNDP-a je takođe pokazalo da je sektoru potrebna bolja međusobna koordinacija i umrežavanje bizsnisa, segmentacija kupaca i njihovo privlačenje iz cele Srbije, kako bi se zadovoljili standardi i potrebe savremenih putnika. Pored toga, ulaganja u ovaj sektor moraju biti održiva i u skladu sa principima zelene agende. 

UNDP razvija širi portfolio promocije održivog turizma širom zemlje. Pilot lokacije ovog portfolija obuhvataju Valjevski planinski venac, Vlasinsko jezero i planinu, i kompleks Belog dvora u Beogradu, kao treću pilot lokaciju zbog njenog istorijskog i kulturnog nasleđa, sa bogatim obrazovnim i turističkim potencijalima.