Održan sedmi dijalog o pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji

26. March 2024.
UNDP Serbia

Beograd, 26. mart 2024. godine − Uz podršku Vlade Japana, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održao je danas sedmi u nizu dijaloga o tome kako da zelena tranzicija privrede u Srbiji bude sprovedena na strateški i pravedan način, koji uvažava potrebe ljudi u sektorima i regionima koji se oslanjaju na intenzivno korišćenje fosilnih goriva.

Na događaju su predstavljene i inovacije za pravednu zelenu tranziciju, koje su kompanije iz privatnog i javnog sektora sprovele širom Srbije uz finansijsku podršku Vlade Japana. Zahvaljujući ovim inovativnim rešenjima, otvorena su 83 zelena radna mesta, a emisije CO2 biće smanjene za 28.200 tona godišnje.

„Japan je podržao napore za obezbeđivanje energetske sigurnosti i borbu protiv energetskog siromaštva prouzrokovanog aktuelnom energetskom krizom, koja naročito ugrožava najranjivije grupe stanoviništva. Istovremeno, podržali smo tehnologije i inovativne poslovne modele koji koriste obnovljive izvore energije i smanjuju energetski intenzitet privrede. Japan će nastaviti da radi na izgradnji ekološki prihvatljivog, održivog i pametnog društva, uz korišćenje japanske tehnologije i znanja, i u saradnji sa Srbijom i međunarodnim organizacijama“, rekao je Tecuja Cubota, zamenik šefa misije Ambasade Japana u Srbiji.

U dijalogu su učestvovali predstavnici i predstavnice ministarstava nadležnih za energetiku, zaštitu životne sredine, kao i predstavnici/ce poslodavaca, reprezentativnih sindikata radnika/ca, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Državna sekretarka ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić istakla je da zelena tranzicija mora biti pravedna i inkluzivna, i da u njenom fokusu treba da budu kako ugrožene kategorije stanovništva, tako i mala i srednja preduzeća koja su stubovi srpske privrede.

„Inovativni projekti javnog i privatnog sektora koji su sufinansirani kroz ovaj projekat su uspešni primeri dekarbonizacije privrede i ohrabruju nas da će ovakva početna podrška motivisati druge kompanije da slede isti put i pokrenuti više ulaganja u zelenu transformaciju Srbije. Ministarstvo zaštite životne sredine će nastaviti da pomaže privredi u Srbiji da postane dugoročno konkurentna ne samo na evropskom tržištu, već i na globalnom nivou“, dodala je Dokić.

Učesnici dijaloga su istakli potrebu za preduzimanjem konkretnih koraka ka razvoju novih privrednih grana, kako bi se na vreme obezbedile alternative ekonomskom razvoju u regionima koji se oslanjaju na rudarski i energetski sektor, kao i na industriju koja koristi ugalj kao dominantni izvor energije. Naglasili su važnost obezbeđivanja adekvatne prekvalifikacije i otvaranja novih radnih mesta za radnike iz ovih sektora, kao i saradnje nacionalnih i lokalnih vlasti i uključivanja sindikata i organizacija civilnog društva u ovaj proces.

Pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Jovana Joksimović rekla je da je Srbija odlučna da ubrzano sprovede proces energetske tranzicije, ali ne na uštrb energetske sigurnosti.

„Strateški cilj države je ostvarivanje energetske nezavisnosti po najnižoj ceni za građane i privredu, kao i sprovođenje zelene energetske tranzicije uz obezbeđivanje stabilnosti energetskog sistema i sigurnosti snabdevanja. U periodu do 2030. godine glavni ciljevi su povećanje udela obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije na 45 odsto, smanjenje emisije štetnih gasova za 40,4 odsto u odnosu na 1990. godinu, kao i značajno povećanje energetske efikasnosti“, precizirala je Joksimović.

Ona je najavila da će u narednom periodu biti usvojen Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu do 2030, sa projekcijama do 2050, kao i nova Strategija razvoja energetike do 2040. sa projekcijama do 2050. godine.

„U poslednje 2 godine, uz podršku Vlade Japana, 20 kompanija u Srbiji  je prešlo na obnovljive energije i počelo od otpada da pravi nove sirovine, što im je donelo uštede i učinilo ih konkretnijim na evropskom tržištu, istovremeno doprinoseći boljem kvalitetu životne sredine. Takođe, neke od ovih kompanija su prekvalifikovale radnike za zelena radna mesta i pomogle ugroženim domaćinstvima da učine svoje domove toplijim i energetski efikasnijim. Pružajući blagovremenu podršku delovima zemlje koji zavise od korišćenja uglja, pomažemo da u procesu zelene tranzicije niko ne bude izostavljen“, rekao je Žarko Petrović, vođa tima za vitalni razvoj UNDP-a u Srbiji.

Nacionalni dijalog je deo širokog konsultativnog procesa čiji je cilj da se osmisli sveobuhvatan, socijalno pravedan odgovor na izazove energetske tranzicije i energetskog siromaštva u Srbiji.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Inovativna i pravedna zelena tranzicija za obezbeđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz podršku Vlade Japana.