Objavljen Izazov za inovacije za čistiji vazduh

U okviru Evropske zelene nedelje 2022. u Srbiji, u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu je predstavljen Izazov za inovacije za čistiji vazduh.

1. June 2022.

Predstavljanje Izazova za čistiji vazduh, Naučno tehnološki park u Novom Sadu

UNDP

Novi Sad, 1. jun 2022 - U okviru Evropske zelene nedelje 2022. u Srbiji danas je u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu predstavljen Izazov za inovacije za čistiji vazduh.

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pozvao je jedinice lokalne samouprave, javna i privatna preduzeća, kao i naučno-istraživačke institucije, da prijave svoje inovativne ideje za poboljšanje kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Realizacija ovih ideja doprineće zdravijem okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva u Srbiji.

Prijavljivanje na Izazov koji je otvoren do srede, 20. jula. 2022, do 16:00 časova je moguće isključivo putem elektronskog formulara koji se može preuzeti na sajtu Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji: https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi

Pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić predstavila je ključne aktivnosti ministarstva u oblasti poboljšanja kvaliteta vazduha:
„Ministarstvo će intenzivno raditi  na daljem usklađivanju zakonodavnog okvira sa direktivama EU iz oblasti kvaliteta vazduha, razvoju Programa za zaštitu vazduha Republike Srbije sa Akcionim Planom, njegovom usvajanju i daljoj implementaciji. Takođe, neophodno je raditi na unapređenju, usvajanju i sprovođenju planskih dokumenata na lokalnom nivou kao i na podizanju svesti kroz aktivno učešće stručne i zainteresovane javnosti, lokalnih zajednica i građana“, dodala je Imširagić Đurić.

Miroslav Tadić, vođa tima za životnu sredinu i klimatske promene UNDP-a, istakao je da izloženost zagađenom vazduhu ima ozbiljne negativne posledice po ljudsko zdravlje, kvalitet života i životni vek. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, dodao je Tadić, ljudi koji žive u gusto naseljenim područjima najviše su izloženi posledicama zagađenja vazduha. “Zato pozivamo sve koji imaju ideju kako da smanjimo zagađenje i poboljšamo kvalitet vazduha koji udišu građani i građanke Srbije - da se prijave na ovaj Izazov. Deset najbolje ocenjenih rešenja dobiće našu mentorsku i tehničku podršku, a za najmanje tri rešenja biće obezbeđena finansijska podrška za njihovu primenu u praksi“, istakao je predstavnik UNDP-a.

Više o uslovima učešća i procesu prijavljivanja na Izazov, zainteresovani će moći da saznaju i na Info danu, koji će organizovati UNDP i Ministarstvo zaštite životne sredine 8. juna 2022. u Beogradu, a sva pitanja oko Izazova se mogu uputiti i direktno na: adaptacije.rs@undp.org.

Izazov za inovacije za čistiji vazduh objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom.