Konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji

6. June 2023.

Beograd, 5. jun 2023 - U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Јavni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave. 

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ izradile i/ili unapredile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, a učestvovale su u programu jačanja kapaciteta i ugradile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, kao i, u izuzetnim slučajevima, onim jedinicama lokalne samouprave koje nisu bile deo ovog projekta, ali su usvojile PKV ili KAP, ukoliko detaljno obrazlože problem koji imaju sa kvalitetom vazduha i izuzetne koristi od primene predložene mere. 

Implementacija mera u okviru ovog poziva treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030 koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 50% ukupne vrednosti njene primene. Za mere izabrane u okviru ovog poziva, biće obezbeđeno sufinansiranje u iznosu od 20.000 do 40.000 USD za projekte malog obima i od 40.000 do 80.000 USD za projekte velikog obima. Ostatak sredstava od najmanje 50%, jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja. 

Prijavu je potrebno podneti najkasnije do 3. jula 2023. godine do 17 časova, putem onlajn platforme kojoj se može pristupiti OVDE.

Pored popunjavanja prijavnog formulara, potrebno je dostaviti izjavu potpisanu od ovlašćenog lica kojom se potvrđuje obezbeđeno sufinansiranje i učešće u javnom pozivu, detaljan budžet, planski dokument u kome je navedena mera predložena za sufinansiranje, kao i propratnu tehničku dokumentaciju (ukoliko je primenjivo) na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija se može pronaći u Uslovima i smernicama za prijavljivanje koji se nalaze na sledećem linku.

Za predstavnike i predstavnice zainteresovanih lokalnih samouprava u utorak, 13. juna, će biti organizovan Info dan za koji se mogu prijaviti na sledećem LINKU.

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org.

Ovaj javni poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.