Jedinstveni u sprečavanju nasilja u porodici

Predstavljena prva platforma Pravosudne akademije za učenje na daljinu

20. October 2023.
Goran Rajčević/Ministarstvo pravde

Beograd, 20. oktobar 2023. godine - Ministarstvo pravde, Pravosudna akademija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavili su danas onlajn platformu Pravosudne akademije namenjenu edukaciji nosilaca pravosudnih funkcijakao i sedam obuka iz oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici. Ova platforma po prvi put omogućava Pravosudnoj akademiji da organizuje stručno usavršavanje na daljinu.      

Posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović izjavila je da je puštanje u rad ove Platforme izuzetno korisno za stručno usavršavanje ne samo svih nosilaca pravosudnih funkcija, već i pripadnika policije i predstavnika drugih organa i institucija koji su obuhvaćeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, da steknu i prošire svoja znanja iz ove oblasti, kroz kontinuiranu obuku, a na brži i ekonomičniji način. Radanović je ukazala da Ministarstvo pravde, i nakon početka primene ovog Zakona, prepoznalo potrebu za dodatnom edukacijom profesionalaca koji primenjuju zakon, zbog čega je poseban akcenat stavljen na obuke u vidu specijalizovanih radionica za članove Grupa za koordinaciju i saradnju na teritoriji cele Republike Srbije. Ona je istakla da je cilj navedenih obuka bio da se kroz razmenu znanja i iskustava na najbolji način odgovori na izazove koje profesionalci koji procenjuju rizik imaju u primeni Zakona, a u cilju zaštite žrtava na celoj teritoriji Republike Srbije. 

Posebna savetnica ministarke pravde, Snežana Radanović

Goran Rajčević/Ministarstvo pravde

„Prema podacima koje Ministarstvo pravde dobija iz Vrhovnog javnog tužilaštva od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, od 1. juna 2017. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine, sudovi su na predlog javnih tužilaca produžili ukupno 116.025 hitnih mera“, navela je Radanović. Ona je dodala da su se u istom periodu Grupe za koordinaciju i saradnju sastale 17.248 puta i zajednički razotrile čak 302.033 slučajeva prijavljenog nasilja, te izradile ukupno 109.645 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama. „Veliki broj žena spašen je blagovremenom reakcijom institucija i njihovih predstavnika, koji su bili dovoljno senzibilisani da pravovremeno prepoznaju, otkriju i spreče nasilje, kako ne bi došlo do težih posledica, pa i mogućeg femicida“, zaključila je Radanović. Ona je najavila da Ministarstvo pravde u novembru mesecu ove godine organizuje po prvi put i radionice za sudije za prekršaje na temu „Odgovor pravosuđa na rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici“, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), na kojima će poseban akcenat biti na spornim pitanjima u procesuiranju slučajeva kršenja hitnih mera zaštite.

U okviru platforme za učenje na daljinu dostupno je sedam modula onlajn obuka koji su deo obavezne obuke javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i sudija koji postupaju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, kako bi stekli potrebne sertifikate. 

Izgled modula 1a

Snimak ekrana

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, obraćajući se zvanicama, istakao je da je platforma još jedan korak u unapređenju obuka na Pravosudnoj akademiji i da je rezultat dugogodišnje dobre saradnje sa UNDP.

“Uz podršku UNDP-a razvijena je platforma koja će omogućiti ne samo obuku već i mogućnost svim korisnicima platforme da imaju pristup materijalima, da koriste platformu za razmenu iskustava, kao i da postavljaju pitanja koja će biti potom obrađena kroz nove tematske celine. Na ovaj način se zaokružuje proces unapređenja e-obuka. Pored toga, posebno je važno povezivanje sa drugim servisima Pravosudne akademije – sa bazom unakrsnog povezivanja domaće sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, UN komiteta za ljudska prava i praksom suda EU u Luksemburgu”, istakao je Vujić. 

Direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić

Goran Rajčević/Ministarstvo pravde

Dostupne onlajn obuke obuhvataju teme poput prepoznavanja različitih oblika nasilja u porodici, procene rizika od eskalacije i ponavljanja nasilja i zajedničkog postupanja institucija kako bi se obezbedila dugoročna i sveobuhvatna bezbednost žrtava. Takođe, odnose se na dokazivanje krivičnog dela nasilja u porodici, uključujući slučajeve zloupotrebe vatrenog oružja kao faktora visokog rizika, kao i na  međunarodne obaveze, posebno one obuhvaćene Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Pristup ovim obukama putem platforme Pravosudne akademije će biti omogućen i zaposlenima u  policiji, zdravstvu i centrima za socijalni rad.

„Mi smo pomogli Pravosudnoj akademiji da uspostavi ovu Platformu za učenje na daljinu kako bi omogućili profesionalcima u pravosuđu da unaprede neophodna znanja i veštine, posebno kada su u pitanju prevencija i reagovanje na nasilje u porodici. To će doprineti izgradnji društva u kome se nasilje prema ženama i devojčicama ne toleriše. Takođe, ova inicijativa je u skladu sa našim nastojanjima da podržimo proces digitalizacije u institucijama, na način koji donosi jednake koristi svim građanima i građankama Srbije“, istakao je zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji, Fabricio Andreuci.

zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji, Fabricio Andreuci

Goran Rajčević/Ministarstvo pravde

Na događaju su dodeljeni i sertifikati prvim polaznicima i polaznicama koji su uspešno završili  onlajn obuke u oblasti sprečavanja nasilja u porodici.

Izradu platforme i modula za onlajn učenje za Pravosudnu akademiju je podržao UNDP u okviru projekata “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji” i “Smanji rizik-Povećaj bezbednost – Ka smanjenju zloupotrebe vatrenog oružja za nasilje u porodici”.