Javni poziv za OCD: Izgradnja poverenja na Zapadnom Balkanu

20. June 2023.

 

Beograd, 19. jun 2023. godine – Uz podršku Evropske Unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) u Srbiji da podnesu predloge projekata koji doprinose postizanju održivog mira u regionu, izgradnji otpornijeg društva i jačanju društvene kohezije. 

Na poziv mogu da se prijave OCD registrovane u Srbiji koje se bave promocijom tranzicione pravde i društvenog dijaloga, kao i zaštitom ljudskih prava. To uključuje udruženja žrtava, nevladine akademske, istraživačke ili obrazovne institucije, OCD koje se bave razvojem kulture, nevladine muzeje i druge nevladine institucije za memorijalizaciju, kao i nevladina sportska udruženja i klubove.

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu suočavanju sa nasleđem sukoba 1990-ih i promovisanju pomirenja unutar društva i između etničkih grupa, kao i unapređenju svesti javnosti o ratnim zločinima i suđenjima. Odabrani projekti će dobiti podršku u vidu grantova u iznosu od najmanje 5.000 EUR do najviše 80.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 24. jul 2023. do 23.00 h po lokalnom vremenu

Više informacija o uslovima za prijavljivanje i kriterijumima za odabir može se pronaći na sledećim linkovima:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail adresu: grants.rs@undp.org.

Rezultati poziva će biti objavljeni na sajtu UNDP Srbija: https://www.undp.org/sr/serbia.

Ovaj poziv se raspisuje u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu” finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).