Edukacijom advokata do primene međunarodnog humanitarnog prava

19. December 2023.
UNDP Srbija

Beograd, 15. decembar 2023. godine - Uz podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovao je dvodnevni seminar o primeni međunarodnog humanitarnog prava (prava oružanih sukoba) u suđenjima za ratne zločine u Srbiji za advokate i advokatice koji postupaju u odbrani i zastupnike/ce žrtava u ovim predmetima. 

Predavači na seminaru bili su prof. dr Marko Milanović, redovni profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Redingu (Velika Britanija) i autor velikog broja knjiga i naučnih članaka na teme prava oružanih sukoba, Ivan Jovanović, pravni ekspert i regionalni rukovodilac projekta „Podrška Evropske unije izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu”, kao i advokati Tomislav Višnjić i Aleksandar Lazarević. 

- Poznavanje međunarodnog humanitarnog prava od ključnog je značaja za sve advokate koji postupaju u predmetima za ratne zločine – naglasio je prof. dr Milanović.

Učesnica seminara, advokatica Brankica Majkić istakla je da je ovakva edukacija značajna zbog potrebe da se međunarodno humanitarno pravo sve više primenjuje u domaćem pravosuđu, kao i zbog važnosti pitanja koja reguliše. 

- Postoji potreba da se praktičari koji se bave ovom temom upoznaju sa svim regulativama i izvorima, kako zbog sukoba iz prošlosti, a nažalost, i zbog aktuelnih slučajeva. Značajna nam je prilika za razmenu iskustva dok su primeri iz prakse uvek dragoceni za dalji rad - rekla je Majkić.

Učesnici seminara su proširili znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući način kvalifikovanja oružanih sukoba i određivanje početka i kraja sukoba, kao i o statusu zaštićenih osoba kao elementu ratnog zločina, različitim radnjama izvršenja ratnih zločina i drugim relevantnim pitanjima, te da razmene iskustva na ove teme. 

Seminar je organizovan u cilju jačanja kapaciteta pravosudnih sistema u regionu da u skladu sa principima pravičnog suđenja i poštovanja prava svih učesnika u postupku sprovode postupke za ratne zločine, kao deo aktivnosti u okviru regionalnog projekta “Podrška EU izgradnji poverenja na Zapadnom Balkanu”. Projekat ima za cilj podršku žrtvama i procesima odgovornosti za ratne zločine počinjene na Zapadnom Balkanu tokom 1990-ih, kao i jačanje podrške javnosti za procesuiranje ratnih zločina i podsticanje dijaloga unutar društava i između etničkih grupa. Ove aktivnosti teže da dodatno ojačaju vladavinu prava, podrže proces pristupanja Evropskoj uniji i stvore povoljno okruženje za solidarnost, pomirenje i održivi mir u regionu. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.