Dijalozi o pravednoj zelenoj tranziciji na lokalnom nivou

6. March 2023.
Shutterstock

Uz podršku Vlade Japana, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je, u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine, 21. i 22. februara 2023. godine organizovao  dijaloge o pravednoj zelenoj tranziciji u Obrenovcu i Požarevcu. Cilj ovih dijaloga bio je da se započnu konsultacije, kako bi se pronašao zajednički dogovor svih relevantnih aktera o tome na koji način ove dve lokalne samouprave mogu blagovremeno da prilagode svoje ekonomije procesu zelene tranzicije.   

Lokalne zajednice, koje se nalaze u regionima Kolubare, Kostolca i Resavice ekonomski zavise od rudarstva i industrije koja se oslanja na upotrebu fosilnih goriva, zbog čega su prepoznate kao potencijalno najranjivije na uticaj zelene tranzicije. 

Zbog toga je važno da blagovremeno preduzmu mere za diversifikaciju svojih ekonomija, odnosno razvijanje novih privrednih i industrijskih grana koje ne zavise u velikoj meri od upotrebe fosilnih goriva. Izostanak diversifikacije ekonomije mogao bi u budućnosti otežati privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u ovim regionima.

Učesnici dijaloga o pravednoj tranziciji u Obrenovcu i Požarevcu bili su relevantni predstavnici lokalnih zajednica – iz lokalnih samouprava, stručnih i tehničkih škola, JP Elektroprivreda Srbije, TE Kostolac, JP UCE Resavica, TE Morava, organizacija civilnog društva, kao i međunarodni i domaći stručnjaci i predstavnici Privredne komore Srbije.

Razgovaralo se o tome kako da se radnici na vreme prekvalifikuju, a sistem obrazovanja i socijalne zaštite unapredi. Takođe, pokrenuta je i diskusija o tome kako pronaći  drugačije  izvore prihoda u lokalnim samoupravama koje se oslanjaju na proizvodnju uglja, kao i kako identifikovati nove industrije u čiji razvoj je potrebno investirati.

Tokom dijaloga, međunarodni i nacionalni eksperti su učesnicima predstavili primere uspešno sprovedene pravedne tranzicije, poput Genka u Belgiji, koji je nekada bio rudarski grad.  U periodu između 1960. i kasnih 1980-ih, kada su rudnici uglja zatvoreni, grad se okrenuo automobilskoj industriji. Učesnici su imali priliku da predlože potencijalna rešenja za svoje lokalne zajednice za okolnosti u kojima će sektori industrija koji intenzivno koriste ugalj početi da smanjuju svoje aktivnosti. Na osnovu ovih predloga, UNDP će pripremiti Plan pravedne tranzicije ka niskougljeničnoj ekonomiji u Srbiji.

Koncept pravedne tranzicije prepoznaje rizik od produbljivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti  do kog može dovesti proces zelene tranzicije, zbog čega je važno da se ona sprovede na  inkluzivan i pravedan način za sve, kako niko ne bi bio izostavljen.

Ova dva dijaloga su deo procesa Dijaloga o pravednoj zelenoj tranziciji, koji su započeti u  oktobra 2022. godine, u okviru projekta „Prava zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine, a uz podršku Vlade Japana.