Traženje puta kroz budućnost: Trendovi i signali koji će oblikovati razvoj u Srbiji

8. May 2024.

Razvojne prilike i izazovi menjaju se usled mnoštva nadolazećih trendova i potencijalnih poremećaja. Na nedavnom sastanku stručnog rukovodstva kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Beogradu, diskutovali smo o ovim trendovima i analizirali ih u kontekstu Srbije, kako bi naša kancelarija mogla delotvorno da odgovori na njih.  

 

Laboratorija za ubrzani razvoj je moderirala prvu sesiju na kojoj smo ispitivali najvažnije trendove koji utiču na budućnost globalnog razvoja. Na osnovu UNDP Sistema budućih trendova i signala (FTSS) i ekspertize UNDP Zajednica praksi, identifikovali smo veći broj tema. Pre ove sesije, poslali smo anketu u kojoj smo učesnike iz naše kancelarije zamolili da ocene trendove u skladu sa tim kolika je verovatnoća da se dese i koliko su relevantni za Srbiju. Zatim smo ih zamolili da analiziraju specifičnu relevantnost i potencijalni uticaj ovih globalnih trendova na Srbiju i rad UNDP-a u zemlji. 

Mapiranje trendova za Srbiju u odnosu na verovatnoću i relevantnost

Ekološki i klimatski trendovi našli su se u centru pažnje, a naročito pojačavanje klimatskih ekstrema, trka za oskudne izvore, razvoj klimatskog aktivizma, kao i tekuće pitanje subvencija za fosilna goriva. Ovi trendovi naglašavaju goruću potrebu za aktivnostima vezanim za klimatske promene, održivim upravljanjem resursima i usklađenim globalnim naporima u tranziciji ka niskougljeničnoj ekonomiji.

Kada su u pitanju trendovi u rukovođenju, učesnici su izrazili zabrinutost u pogledu nazadovanja demokratije, sve veće nepovezanosti između građana i institucija, pojačanih društvenih nemira, i sve veće polarizacije unutar društava. Ovi trendovi naglašavaju hitnost potrebe za razvojem politika, kao i aktivnosti lidera i institucija, koje mogu da odgovore na fundamentalne probleme i doprinesu izgradnji inkluzivnijeg, pravičnijeg i otpornijeg društva.  

Najvažniji trendovi (relevantnost za Srbiju i UNDP Srbija): Klimatski šokovi – intenzivniji, češći; Trka za osvajanje oskudnih resursa; Nazadovanje demokratije; Ne govoriš u moje ime; Mentalno zdravlje pod stresom; Munjeviti razvoj novih tehnologija; Klimatski aktivizam; Porast društvenih nemira; Društveni ugovori pod pritiskom; Sve veća polarizacija; Sve veća zabrinutost u vezi sa privatnošću; I dalje nejednaka raspodela tehnologija; Sve jača AI; Nastavak subvencija za fosilna goriva; Povratna reakcija na rodnu jednakost; Ekonomije u razvoju sve više pogođene geopolitičkim tenzijama

Na polju društvenih trendova i nejednakosti, u centru pažnje su se našli alarmantno narušavanje mentalnog zdravlja, pritisak na društvene ugovore, povratna reakcija na rodnu ravnopravnost, kao i neproporcionalno veliki uticaj geopolitičkih tenzija na ekonomije u razvoju. Bavljenje ovim izazovima od ključnog je značaja za održavanje društvene kohezije, zaštitu ljudskih prava i osiguranje napretka u održivom razvoju. 

Opširno se diskutovalo i o tehnološkim i ekonomskim trendovima kao što su munjeviti razvoj novih tehnologija, sve veća zabrinutost u vezi sa privatnošću podataka, neravnomeran pristup tehnologiji i sve veće mogućnosti veštačke inteligencije (AI). Iako ovi trendovi predstavljaju i mogućnosti i izazove, oni ukazuju na važnost proaktivnih mera, etičkih obzira, i zakonodavnog okvira, kako bi se obezbedilo da svako ima jednaku korist od tehnološkog razvoja. 

Najvažniji trendovi (verovatnoća): Munjeviti razvoj novih tehnologija; Sve jača AI; Klimatski šokovi – intenzivniji, češći; Trka za osvajanje oskudnih resursa; Sve veća zabrinutost u vezi sa privatnošću; Društveni ugovori pod pritiskom; Multilateralna fragmentacija; Sve veće nejednakosti; Nazadovanje demokratije; Ne govoriš u moje ime; I dalje nejednaka raspodela tehnologija; Porast društvenih nemira; Sve veća polarizacija; Širenje klimatskog aktivizma

Tokom celog sastanka, prisutni su učestvovali u diskusijama koje nagone na razmišljanje, dok su ispitivali relevantnost ovih globalnih trendova za specifičan kontekst rada UNDP-a u Srbiji i u regionu. Bavili su se time koja vrsta i nivo angažovanja su neophodni u Srbiji, i razmatrali potencijale za izgradnju novih partnerstava, kako bi se na nacionalnom nivou efikasno odgovorilo na identifikovane trendove. 

Dok se Srbija suočava sa složenim problemima budućeg razvoja, razgovori o budućnosti i predviđanjima, poput ovog sastanka, služe kao značajna platforma za anticipiranje i reagovanje na nadolazeće globalne trendove u nacionalnom kontekstu.