ReLOaD 2 - 7 lokalnih samouprava otvara javne pozive za organizacije civilnog društva

13. April 2023.


Beograd, 11. april 2023 – Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sedam lokalnih samouprava u Srbiji raspisalo je nove javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD) koji mogu da doprinesu lokalnom razvoju. Javne pozive su otvorili Grad Kruševac, Uprava za omladinu i sport grada Novog Sada, Grad Subotica, kao i opštine Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja i Topola.

Cilj ovih javnih poziva je da, jačanjem saradnje sa organizacijama civilnog društva, lokalne vlasti u ovim gradovima i opštinama unaprede kvalitet javnih usluga koje pružaju građanima i građankama.

Kroz javne pozive će biti podržani projekti OCD koji doprinose unapređenju položaja i kvaliteta života mladih i pripadnika i pripadnica ranjivih grupa, kao i drugi projekti koji su u skladu sa razvojnim prioritetima ovih sedam lokalnih samouprava, poput unapređenja javnog zdravlja, zaštite životne sredine i razvoja turizma i kreativnih industrija.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da prijave putem pojedinačnih javnih poziva koje svaka lokalna samouprava zasebno raspisuje tokom aprila 2023. godine.

  • Prve javne pozive otvorili su Novi Sad i Vrnjačka Banja. Rok za prijavu u Novom Sadu je 09. maj, a u Vrnjačkoj Banji 15. maj. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na internet stranicama Vrnjačka Banja i Novi Sad.

  • Subotica je otvorila javni poziv 12. aprila, a rok za prijavu je 17. maj. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici grada Subotice

  • Babušnica je otvorila javni poziv 19. aprila, a rok za prijavu je 23. maj. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici opštine Babušnica.

  • Kruševac i Topola su otvorili javne pozive 20. aprila. Rok za prijavu u Kruševcu je 25. maj, a u Topoli 24. maj. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na internet stranicama Kruševac i Topola.
  • Vladičin Han otvorio je javni poziv 26. maja, a rok za prijavu je 16. jun. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na internet stranici Vladičin Han.

Svi detalji o uslovima, rokovima i načinu prijave, kao i sva neophodna dokumentacija, biće po otvaranju ostalih javnih poziva dostupni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava.

Za realizaciju najuspešnijih projektnih predloga koji pristignu na javne pozive u 2023, biće izdvojeno ukupno do 525.000 USD, odnosno do 75.000 USD po lokalnoj samoupravi što, osim sredstava koje je obezbedila EU, uključuje i sufinansirajuća sredstva lokalnih samouprava.

U toku trajanja javnih poziva biće organizovane obuke i obezbeđena mentorska podrška za predstavnike i predstavnice zainteresovanih OCD o pripremi i upravljanju projektima. Tačan datum i mesto održavanja ovih obuka biće objavljeni na zvaničnim internet stranicama lokalnih samouprava. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivima zainteresovane OCD mogu da pošalju na adresu: reload.rs@undp.org.

*** Javni pozivi za finansiranje projekata organizacija civilnog društva raspisuju se u okviru projekta „ReLOaD2 - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.