Kako da vaš biznis bude za korak ispred svih

Primenom ESG kriterijuma pokažite da brinete o prirodnim resursima, svojim zaposlenima i lokalnoj zajednici

22. August 2023.

 

Ukoliko imate malo ili srednje preduzeće možda vam je pojam ESG (eng. Environmental, Social and Governance) već poznat. Ova skraćenica odnosi se na skup kriterijuma u vezi sa životnom sredinom, društvenom odgovornošću i efikasnim korporativnim upravljanjem, o kojima kompanije vode računa pri upravljanju svojim poslovanjem, jer time postaju konkurentnije na tržištu. Investitori i banke takođe ih uzimaju u obzir kada donose odluke o ulaganjima i davanju kredita. 

Istraživanja pokazuju da i potrošači sve više biraju proizvode i usluge kompanija koje vode računa o društvenoj odgovornosti i zaštiti životne sredine. Pored toga,ovi principi su postali i deo javnih politika i zakona, te usklađivanje poslovnih strategija sa ESG kriterijumima postaje obavezujuće za veliki broj kompanija, naročito za one koje posluju na tržištu Evropske unije (EU). 

Šta ESG znači u praksi i šta donosi preduzećima?

Kako kompanija upravlja otpadom, koliko efikasno koristi prirodne resurse, šta dobro čini za lokalnu zajednicu u kojoj posluje i ljude koji žive u toj zajednici, na koji način podstiče rodnu ravnopravnost i uključivanje onih koji pripadaju osetljivim društvenim grupama na radnom mestu, samo su neka od pitanja koja obuhvataju ESG kriterijumi. Ukoliko je poslovna strategija kompanije u skladu sa ovim kriterijumima, onda je njeno poslovanje održivo. 

„Poštovanjem ESG kriterijuma, mala i srednja preduzeća ostvaruju višestruke koristi. Održivo poslovanje podiže ugled biznisa, efikasnije je, donosi finansijsku korist kroz smanjenje troškova i rizika i doprinosi razvoju biznisa, jer povećava šanse za privlačenje investicija i privlači odgovorne i talentovane radnike i radnice”, ističe Maja Mandrapa Gašić, portfolio menadžerka  za održivo poslovanje u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). 

Istraživanja pokazuju da je više od 50% potrošača u evropskim zemljama, poput Italije i Holandije, spremno da plati i više za proizvod ukoliko se nalazi u ekološkom pakovanju ili ukoliko potiče od kompanije koja dokazano posluje vodeći računa o životnoj sredini. 

„Kako bismo podržali mala i srednja preduzeća u Srbiji da unaprede svoje poslovanje, tokom septembra i oktobra, u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije i Smart Kolektivom, organizujemo obuke na kojima će predstavnici biznisa naučiti kako da integrišu ESG kriterijume u svoju poslovnu praksu i postanu održivi”, kaže Maja Mandrapa Gašić, portfolio menadžerka za održivo poslovanje u UNDP-u. 

Obuke se održavaju u okviru projekta „Promocija održivih investicija”, koji UNDP sprovodi u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za mir i razvoj i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.