Šta donosi nova EU regulativa o održivosti za mala i srednja preduzeća?

Vaš biznis za korak ispred svih

28. September 2023.

 

Beograd, 28. septembar 2023 - U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, mala i srednja preduzeća (MSP) koja žele da imaju pristup evropskom tržištu i postanu deo lanaca snabdevanja velikih kompanija, primenom ESG kriterijuma mogu da naprave značajan korak ka tom cilju. Naime, velike kompanije sve više prepoznaju značaj primene ESG (Environmental, Social, and Governance) kriterijuma prilikom izbora svojih partnera u lancu snabdevanja. U tom procesu one koriste takozvani „Due Diligence” ili dubinsku analizu, koja ima sve više uticaja i na mala i srednja preduzeća u Srbiji. 

„ESG Due Diligence, odnosno dubinska analiza, predstavlja proces temeljnog istraživanja i evaluacije potencijalnih poslovnih partnera kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju ESG kriterijume“, kaže Milica Mišković, ekspertkinja za ESG kriterijume i održivost iz Smart kolektiva. 

Do nedavno, ESG Due Diligence se u lancima dobavljača nije primenjivao kao obavezan, ali nova zakonska regulativa u Evropskoj Uniji donosi značajne promene po tom pitanju. Direktiva o dubinskoj analizi korporativne održivosti, koja stupa na snagu od 2024. godine, obavezuje velike kompanije sa sedištem u EU da redovno analiziraju društvene i ekološke uticaje svojih partnera u globalnim lancima snabdevanja. Ova direktiva definiše više od 20 zahteva koji se odnose na zabranu kršenja ljudskih prava i više od 10 zahteva u vezi sa uticajem na životnu sredinu. Među tim zahtevima su, na primer, oni koji se tiču zabrane dečijeg i prinudnog rada, zabrane nepoštovanja slobode udruživanja i bezbednosti na radu ili uskraćivanja pravične naknade za rad, zabrane uskraćivanja prava na zdravu životnu sredinu.​ 

Mišković dodaje da upravo pitanja održivosti, odnosno uticaja poslovanja na društvo i životnu sredinu postaju sve važnija prilikom izbora poslovnih partnera. „Što je ugovor ili posao veći, brojnije su i provere koje se vrše, a očekivanja su viša. To znači da čak i ako mala i srednja preduzeća imaju dobru finansijsku ponudu, posao mogu da izgube, ako se ne usklade sa ESG zahtevima”, ističe Mišković.

Mnoga MSP u Srbiji već primenjuju dobre prakse održivog poslovanja ili su usklađena sa nacionalnim zakonima, ali često im nedostaje formalno uvođenje ESG zahteva u politike i procedure. Mišković ističe da velike kompanije žele pouzdane dobavljače koji neće ugroziti njihovo poslovanje ili reputaciju, a ono što se sada menja jeste da se primena ESG kriterijuma očekuje od svih partnera, odnosno potrebno je momentalno demonstrirati integraciju ovih zahteva u sve aspekte poslovanja.

Kako bi podržao mala i srednja preduzeća u Srbiji da unaprede poslovanje, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je organizovao obuke “ESG Practitioner” u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije i Smart kolektivom. Ove obuke se održavaju u okviru projekta „Promocija održivih investicija”, koji UNDP sprovodi u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za mir i razvoj i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.