Page content

Răspunsul național la COVID-19

Sănătatea

Sistemul de sănătate din R. Moldova, la fel ca cel din majoritatea țărilor lumii, nu a fost pe deplin pregătit să facă față pandemiei, fiind subfinanțat și cu personal insuficient, afectat de lipsa unor protocoale clare pentru circumstanțele în cauză, capacități tehnice și profesionale insuficiente, infrastructură învechită, echipamente și materiale medicale limitate, logistică slabă, comunicare și încredere fragilă. 

Pe lângă povara acută pe care COVID-19 o pune asupra sistemului de sănătate, multe grupuri ale populației se confruntă cu o lipsă de acces la serviciile de sănătate esențiale, de rutină, din cauza efectelor perturbatoare ale restricțiilor, distanțării fizice și limitărilor de mobilitate impuse ca răspuns la COVID-19. Prin urmare, PNUD va coopera cu agențiile ONU și partenerii naționali în asigurarea unui mediu care să permită digitalizarea asistenței medicale, inclusiv telemedicina pentru serviciile esențiale de sănătate.

Odată cu izbucnirea pandemiei, PNUD Moldova a susținut achiziționarea imediată a produselor medicale esențiale, precum echipamente individuale de protecție, ventilatoare și termometre, pentru lucrătorii medicali, poliție și angajații din sectorul de securitate, dar și pentru cetățeni.

Procurările în domeniul medical se bazează pe politica PNUD de asigurare a calității, ceea ce e indispensabil, având în vedere riscul asociat cu distribuirea produselor medicale neconforme standardelor sau falsificate. 

Pe măsură ce avansăm în răspunsul la pandemie, este nevoie de sprijin pentru consolidarea în continuare a guvernării sistemului de sănătate, pentru a-l face mai rezistent, pentru a îmbunătăți elaborarea, planificarea și monitorizarea politicilor. Ghidul recent lansat cu privire la achizițiile durabile în sectorul sănătății este un pas spre consolidarea pe termen lung a sistemelor de sănătate mai durabile.  

Majoritatea școlilor din zonele rurale din Moldova nu dețin sisteme care să satisfacă standardele de bază ale apei, canalizării și igienei, o provocare care este și mai acută în timpul crizei actuale de sănătate, când se așteaptă ca măsurile sanitare să limiteze răspândirea virusului, conform recomandărilor profesioniștilor din domeniul sănătății. PNUD va sprijini reabilitarea fizică/construcția instalațiilor sanitare și va întreprinde eforturi de sensibilizare cu privire la necesitatea respectării normelor sanitare de bază.

Cunoștințele despre specificul și efectele pandemiei au un rol esențial. Răspunsul sistemului de sănătate public are o componentă importantă de comunicare și mesaje pentru public, având în vedere obiectivele sale de a împărtăși informații vitale pentru salvarea de vieți, ocrotirea sănătății, minimizarea daunelor pentru sine și pentru ceilalți, schimbarea convingerilor, atitudinilor și comportamentelor. Informațiile și comunicarea exactă și accesibilă sunt cruciale pentru prevenirea răspândirii și conformarea populației. PNUD a sprijinit eforturile naționale de distribuție a informațiilor despre combaterea virusului.

Acțiunile noastre:

  • Ca măsuri imediate de răspuns la criză, PNUD Moldova – în contextul sprijinului comun ONU pentru necesitățile imediate – a achiziționat produse medicale esențiale (echipamente medicale, echipamente individuale de protecție) pentru 120 de comunități și instituții publice de pe ambele maluri ale râului Nistru.
  • UE-PNUD oferă sprijin financiar pentru cazarea temporară a lucrătorilor medicali de pe malul stâng al Nistrului în localitățile de pe malul drept, unde aceștia activează.
  • PNUD a oferit echipamente IT pentru Centrul de triaj COVID-19 din Chișinău.
  • PNUD și Estonia consolidează capacitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a răspunde la efectele COVID-19 în Moldova, prin furnizarea echipamentelor și accesoriilor necesare creării Centrelor regionale de triaj în toată țara.
  • Copiii care sunt tratați de COVID-19 în spitalele din Moldova au primit jucării confecționate la atelierul EduJoc. Atelierul EduJoc și-a început activitatea în 2016, grație unui dispozitiv de tăiere cu laser, cumpărat dintr-un grant acordat de Uniunea Europeană prin intermediul PNUD. În anul curent, în timpul pandemiei provocate de noul coronavirus, proprietarul companiei, Igor Hîncu, s-a reprofilat temporar pentru a produce și distribui gratuit viziere pentru lucrătorii din prima linie care luptă cu virusul.
  • PNUD sprijină eforturile de comunicare a riscurilor, în parteneriat cu influenceri locali (cântăreți, artiști grafici, jurnaliști, activiști civici), pentru a distribui informații oficiale despre COVID-19 și pentru a sprijini campania #StaiAcasă.
  • La nivel local, campania „Sărbătorim Paștele online” a mobilizat comunitățile pentru a petrece sărbătorile în siguranță și pentru a menține distanța fizică necesară, manifestând totodată solidaritate socială.
  • Platforma trans-riverană pentru sănătate creată cu sprijinul UE-PNUD a diseminat informații pe ambele maluri ale Nistrului despre măsurile de combatere a COVID-19.
  • PNUD a produs spoturi video cu specialiști în domeniul sănătății mintale privind modul de gestionare a reacțiilor și așteptărilor și, respectiv, provocarea pentru profesori de a însuși rapid platforme de învățare la distanță.
  • Platforma de sănătate transriverană, susținută de UE-PNUD, a organizat ateliere online pentru publicul larg despre implicațiile psihologice ale pandemiei COVID-19, combaterea stresului și a bolilor psiho-somatice, epuizarea profesională etc.