Evaluarea implementării Planurilor de integritate și/sau a Registrelor riscurilor de întreprinderile de stat și municipale

Evaluarea implementării Planurilor de integritate și/sau a Registrelor riscurilor de întreprinderile de stat și municipale

19 November 2020

Activitatea întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale din Republica Moldova reprezintă un domeniu vulnerabil la riscurile de corupție. Printre problemele care afectează negativ activitatea ÎS/ÎM se numără: apariția conflictelor de interese, utilizarea ineficientă a banilor publici, gestionarea neconformă a bunurilor care aparțin întreprinderilor sau fondatorilor, sisteme de control intern inexistente sau ineficiente, lipsa de transparență și a accesului la informații privind activitatea întreprinderilor etc. Odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a Legii integrității nr.82/2017, întreprinderile au responsabilitatea de a implementa un șir de măsuri de asigurare a integrității instituționale. Raportul are ca obiectiv realizarea unei evaluări a implementării Planurilor de integritate și / sau a Registrelor de risc de către ÎS/ÎM. În raport sunt prezentate rezultatele procesului de evaluare, fiind înaintate și o serie de recomandări privind consolidarea integrității și reducerea corupției în cadrul ÎS și ÎM.
Document Type
Regions and Countries