Schimbarea paradigmei către servicii incluzive pentru persoanele cu dizabilități, responsabilitate și guvernanță în Moldova

Statut:Activ
Durată:2021 – 2023
Buget:2.500.000 USD (508.743 USD gestionați de PNUD)
Donator:Parteneriatul ONU pentru Persoanele cu Dizabilități 
Acoperire:Națională
Beneficiari:Organizații ale persoanelor cu dizabilități (OPD-uri), persoane cu dizabilități și părinții copiilor cu dizabilități
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă
Parteneri:Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM), Biroul Național de Statistică
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a realiza o schimbare de paradigmă de la abordarea medicală la cea fundamentată pe drepturile omului în ceea ce privește determinarea dizabilității, care să permită îmbunătățirea serviciilor incluzive, precum și axarea pe mecanismele eficiente de responsabilitate și guvernanță.

Proiectul va aborda trei provocări majore în ce privește incluziunea persoanelor cu dizabilități din Moldova: (i) abordarea medicală predominantă a evaluării și determinării dizabilității, (ii) mecanismele limitate de responsabilitate și guvernare pentru implementarea Convenției privind protecția persoanelor cu dizabilități (CPPD) și (iii) integrarea limitată a drepturilor persoanelor cu dizabilități în programele naționale, programele de dezvoltare, bugetele și procesele de monitorizare.

Drept rezultat, proiectul va consolida capacitatea responsabililor de a aborda condițiile prealabile pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Suplimentar, proiectul va avea în calitate de obiectiv abordarea lacunelor din cadrul legal național, a reglementărilor și sistemelor naționale privind determinarea dizabilității, colectarea de date și accesul la dispozitive și tehnologii de asistență. De asemenea, proiectul susține Echipa de țară ONU din Moldova în vederea includerii aspectelor legate de protecția persoanelor cu dizabilități în Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al ONU-Moldova (UNSDCF) 2023-2027.

Proiectul este implementat de PNUD, UNICEF și OHCHR.

Obiectiv:

Obiectivul major al proiectului este de a spori capacitatea părților interesate la nivel național, în special a principalilor deținători de obligații și a titularilor de drepturi, pentru a asigura o contribuție mai eficientă la politicile și sistemele de incluziune a persoanelor cu dizabilități și implementarea CPPD și a ODD-urilor. De asemenea, proiectul are scopul de a aborda lacunele în ce privește realizarea elementelor constitutive esențiale sau a condițiilor prealabile pentru punerea Implementarea CPPD în cadrul programelor de dezvoltare și umanitare.

Rezultate scontate:

 • Consolidarea capacităților părților interesate la nivel național, în special ale principalilor responsabili și deținători de drepturi, pentru a asigura o contribuție mai eficientă la politicile și sistemele de incluziune a persoanelor cu dizabilități și la punerea în aplicare a CPPD și a ODD-urilor prin:

 1. suportul CNDDCM în vederea consolidării capacității sale de a permite tranziția procesului de determinare a dizabilității de la un model bazat pe considerații înguste de sănătate la un model axat pe CPPD și pe Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, inclusiv pentru copii și tineri;

 2. consolidarea capacităților OPD-urilor din regiunile pilot în ce privește participarea la elaborarea și lansarea noilor ghiduri;

 3. punerea la dispoziția echipei de țară a ONU a cunoștințelor și instrumentelor necesare pentru a consolida integrarea problemei privind dizabilitatea în planurile și programele de dezvoltare.
 • Identificarea lacunelor în realizarea elementelor constitutive esențiale sau a condițiilor prealabile pentru implementarea CPPD în programele de dezvoltare și umanitare abordate prin:
 1. revizuirea cadrului legal privind determinarea dizabilității și furnizarea de tehnologii și dispozitive de asistență pe baza standardelor CPPD și a experienței emergente din regiunile-pilot;
 2. elaborarea cadrului legal care are obiectivul de a eficientiza raționalizarea, colectarea și utilizarea trans sectorială a datelor dezagregate pe dizabilitate în temeiul standardelor CPPD;
 3. instituirea unui mecanism consultativ multisectorial și intersectorial pentru armonizarea punerii în aplicare la nivel național a CPPD, precum și facilitarea unui dialog politic incluziv cu toate părțile interesate relevante.
 • Planurile naționale de dezvoltare și umanitare, bugetele, programele și procesele de monitorizare includ componente de dizabilitate prin:
 1. integrarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al ONU-Moldova (UNSDCF) 2023-2027;
 2. autoritățile naționale au ajustat cadrul național la indicatori ODD la standardele CPPD.
AniBugetCheltuieli
UNPRPD
2021100.000 USD78.307 USD
2022130.112 USD22.436 USD
2023144.000 USD