Schimbarea paradigmei către servicii incluzive pentru persoanele cu dizabilități, responsabilitate și guvernanță în Moldova

Statut:Activ
Durată:2021 – 2024
Buget:600.000 USD (254.874 USD gestionați de PNUD)
Donator:Parteneriatul ONU pentru Persoanele cu Dizabilități 
Acoperire:Națională
Beneficiari:Organizații ale persoanelor cu dizabilități (OPD-uri), persoane cu dizabilități și părinții copiilor cu dizabilități
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM), Biroul Național de Statistică
Document de proiect:Schimbarea paradigmei către servicii incluzive pentru persoanele cu dizabilități, responsabilitate și guvernanță în Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a realiza o schimbare de paradigmă de la abordarea medicală la cea fundamentată pe drepturile omului în ceea ce privește determinarea dizabilității, care să permită îmbunătățirea serviciilor incluzive, precum și axarea pe mecanismele eficiente de responsabilitate și guvernanță.

Proiectul va aborda trei provocări majore în ce privește incluziunea persoanelor cu dizabilități din Moldova: (i) abordarea medicală predominantă a evaluării și determinării dizabilității, (ii) mecanismele limitate de responsabilitate și guvernare pentru implementarea Convenției privind protecția persoanelor cu dizabilități (CPPD) și (iii) integrarea limitată a drepturilor persoanelor cu dizabilități în programele naționale, programele de dezvoltare, bugetele și procesele de monitorizare.

Drept rezultat, proiectul va consolida capacitatea responsabililor de a aborda condițiile prealabile pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Suplimentar, proiectul va avea în calitate de obiectiv abordarea lacunelor din cadrul legal național, a reglementărilor și sistemelor naționale privind determinarea dizabilității, colectarea de date și accesul la dispozitive și tehnologii de asistență. De asemenea, proiectul susține Echipa de țară ONU din Moldova în vederea includerii aspectelor legate de protecția persoanelor cu dizabilități în Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al ONU-Moldova (UNSDCF) 2023-2027.

Proiectul este implementat de PNUD, UNICEF și OHCHR.

Obiectiv:

Obiectivul major al proiectului este de a spori capacitatea părților interesate la nivel național, în special a principalilor deținători de obligații și a titularilor de drepturi, pentru a asigura o contribuție mai eficientă la politicile și sistemele de incluziune a persoanelor cu dizabilități și implementarea CPPD și a ODD-urilor. De asemenea, proiectul are scopul de a aborda lacunele în ce privește realizarea elementelor constitutive esențiale sau a condițiilor prealabile pentru punerea Implementarea CPPD în cadrul programelor de dezvoltare și umanitare.

Rezultate scontate:

 • Consolidarea capacităților părților interesate la nivel național, în special ale principalilor responsabili și deținători de drepturi, pentru a asigura o contribuție mai eficientă la politicile și sistemele de incluziune a persoanelor cu dizabilități și la punerea în aplicare a CPPD și a ODD-urilor prin:

 1. Suportul CNDDCM în vederea consolidării capacității sale de a permite tranziția procesului de determinare a dizabilității de la un model bazat pe considerații înguste de sănătate la un model axat pe CPPD și pe Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, inclusiv pentru copii și tineri;

 2. Consolidarea capacităților OPD-urilor din regiunile pilot în ce privește participarea la elaborarea și lansarea noilor ghiduri;

 3. Punerea la dispoziția echipei de țară a ONU a cunoștințelor și instrumentelor necesare pentru a consolida integrarea problemei privind dizabilitatea în planurile și programele de dezvoltare.
 • Identificarea lacunelor în realizarea elementelor constitutive esențiale sau a condițiilor prealabile pentru implementarea CPPD în programele de dezvoltare și umanitare abordate prin:
 1. Revizuirea cadrului legal privind determinarea dizabilității și furnizarea de tehnologii și dispozitive de asistență pe baza standardelor CPPD și a experienței emergente din regiunile-pilot;
 2. Elaborarea cadrului legal care are obiectivul de a eficientiza raționalizarea, colectarea și utilizarea trans sectorială a datelor dezagregate pe dizabilitate în temeiul standardelor CPPD;
 3. Instituirea unui mecanism consultativ multisectorial și intersectorial pentru armonizarea punerii în aplicare la nivel național a CPPD, precum și facilitarea unui dialog politic incluziv cu toate părțile interesate relevante.
 • Planurile naționale de dezvoltare și umanitare, bugetele, programele și procesele de monitorizare includ componente de dizabilitate prin:
 1. Integrarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al ONU-Moldova (UNSDCF) 2023-2027;
 2. Autoritățile naționale au ajustat cadrul național la indicatori ODD la standardele CPPD.

Realizări:

 • Consolidarea capacităților părților interesate la nivel național, în special ale principalilor responsabili și deținători de drepturi, pentru a asigura o contribuție mai eficientă la politicile și sistemele de incluziune a persoanelor cu dizabilități și la punerea în aplicare a CPPD și a ODD-urilor prin:
 1. Evaluarea necesităților și a mediului de formare continuă în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) și a structurilor sale teritoriale din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului în determinarea dizabilității la adulți și copii;
 2. Elaborarea Raportului privind evaluarea necesităților de formare a personalului CNDDCM în ceea ce privește abordarea bazată pe drepturile omului în determinarea dizabilității pentru adulți și copii; 
 3. Elaborarea curriculumului multidisciplinar pentru personalul CNDDCM privind abordarea bazată pe drepturile omului în determinarea dizabilității pentru adulți și copii;
 4. Desfășurarea a două sesiuni de instruire (5 module) privind includerea persoanelor cu dizabilități în programele, proiectele și intervențiile Echipei de țară ONU Moldova;
 5. Consilierea și îndrumarea în ce privește includerea persoanelor cu dizabilități în abordarea problemelor cu privire la refugiați, furnizate în cadrul la diferite grupuri de lucru și create în cadrul forumului de coordonare inter agenții pentru refugiați;
 6. Desfășurarea instruirilor pentru OPD-urile identificate și grupurile informale privind abordarea bazată pe drepturile omului în determinarea dizabilității și abilitățile de advocacy;   
 7. Evaluarea mecanismului privind determinarea dizabilității în trei regiuni selectate (Nord, Centru și Sud);
 8. Crearea și asistența a trei Grupuri Regionale de Advocacy în contextul elaborării Planurilor lor de Advocacy.
 • Identificarea lacunelor în realizarea elementelor constitutive esențiale sau a condițiilor prealabile pentru implementarea CPPD în programele de dezvoltare și umanitare abordate prin:
 1. Revizuirea cadrului legal, a reglementărilor și a mecanismelor pertinente privind determinarea dizabilității în conformitate cu standardele CPPD și clasificării internaționale a funcționării, inclusiv cerințele pentru copii și tineri; 
 2. Analiza lacunelor în reglementările și procedurile de colectare și dezagregare a datelor utilizate de Biroul Național de Statistică, CNDDCM și alți producători de date administrative și politici pentru îmbunătățirea cadrului legal pertinent;
 3. Elaborarea unui studiu de determinare a opțiunilor optime pentru înființarea mecanismului consultativ multisectorial între părți interesate; 
 4. Asistență oferită Consiliului Național al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pe tot parcursul anului 2022, inclusiv celor prin crearea a opt grupuri de lucru. 
 • Planurile naționale de dezvoltare și umanitare, bugetele, programele și procesele de monitorizare includ componente de dizabilitate:
 1. Pentru un proces incluziv și participativ, s-a desfășurat o consultare online privind includerea persoanelor cu dizabilități, indicatorilor incluzivi pentru dizabilitate și surselor potențiale de informații pentru matricea Cadrului de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă ONU – Republica Moldova cu participarea OPD-urilor, experților în includerea persoanelor cu dizabilități și OSC-urilor furnizorilor de servicii pentru persoanele cu dizabilități.  
AniBugetCheltuieli
UNPRPD
2021100.000 USD78.307 USD
2022279.700 USD22.436 USD
2023254.130 USD25.570 USD
2014117.061,45 USD137.068,55 USD