Promovarea securității umane a refugiaților ucraineni, cetățenilor țărilor terțe și a comunităților-gazdă din Moldova prin abilitare și incluziune socio-economică

Statut:Activ
Durată:2023 – 2024
Buget:1.645.305 USD (1.149.214 USD gestionați de PNUD)
Donator:Guvernul Japoniei, prin Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Securitate Umană
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Refugiați și membrii comunităților-gazdă, cetățeni ai țărilor terțe, autorități publice locale
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă
Parteneri:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, agențiile ONU, autoritățile publice locale, instituțiile publice locale, grupurile comunitare, sectorul privat
Document de proiect:Promovarea securității umane a refugiaților ucraineni, cetățenilor țărilor terțe și a comunităților-gazdă din Moldova prin abilitare și incluziune socio-economică 

 

Descrierea proiectului:

Scopul principal al programului este de a îmbunătăți securitatea umană a refugiaților ucraineni, cetățenilor din țări terțe care fug din cauza războiului din Ucraina și a comunităților lor gazdă din Moldova. Programul va realiza acest lucru prin asigurarea resurselor de gestionare a vulnerabilităților sporite și prin facilitarea integrării sociale și economice a populației afectate de conflict (ținând cont de factori precum genul, vârsta, dizabilitatea și alte caracteristici de diversitate), ca parte a unui proces de dezvoltare și transformare în Moldova.

În cadrul acestui program, PNUD și IOM vor fortifica reziliența la criza multidimensională cu care se confruntă Moldova, care a fost agravată de războiul din Ucraina, asigurând că asistența umanitară acordată refugiaților ucraineni, cetățenilor din țări terțer și comunităților-gazdă contribuie la dezvoltarea pe termen lung.

Obiective:

  • Infrastructura și serviciile de bază sunt furnizate eficient refugiaților, cetățenilor din țări terțe și comunităților-gazdă, folosind tehnologii digitale și eficiente din punct de vedere energetic;

  • Refugiații, cetățenii din țări terțe migranții reveniți și membrii comunităților-gazdă, în special femeile, vârstnicii și persoanele cu dizabilități au acces la mijloace de trai și oportunități de angajare, inclusiv la rețele de aprovizionare cu produse alimentare, obținând astfel independență și un nivel de trai demn;
  • Accesul universal la protecție, inclusiv sprijin pentru supraviețuitorii violenței în bază de gen și traficului de persoane, este asigurat pentru refugiați, cetățeni din țări terțe și comunitățile din Moldova, acordând o atenție deosebită femeilor, copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile;
  • Refugiații, cetățenii din țări terțe, migranții moldoveni reveniți și membrii comunității-gazdă trăiesc într-un mediu incluziv, nediscriminatoriu și pașnic, în care coeziunea socială, încrederea reciprocă și securitatea umană sunt garantate.

Rezultate scontate:

  • Programul va adopta o abordare regională, concentrându-se pe cel puțin cinci comunități cu o concentrație înaltă de refugiați și cetățenii din țări terțe, și cu un nivel ridicat de vulnerabilitate și nevoi iminente multi-sectoriale la o scară largă;

  • Printre rezidenții acestor comunități, se estimează că sunt aproximativ 1.200 de refugiați și cetățeni din țări terțe și 40.000 de persoane din comunitatea-gazdă în total;
  • Autoritățile publice locale care gestionează comunitățile-țintă vor beneficia de sprijin pentru modernizarea serviciilor publice locale și pentru consolidarea rezilienței anti-criză;
  • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și oficiile sale teritoriale își vor îmbunătăți capacitatea de a susține refugiații care au nevoie de asistență în căutarea locurilor de muncă;
  • Reprezentanții sectorului privat vor beneficia atât de activități de dezvoltare a capacităților, cât și de mecanisme de suport/granturi.
AniBuget
Guvernul Japoniei, prin Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Securitate Umană
20231.149.214,33 USD