Programul comun al ONU de consolidare a drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului (etapa a patra)

Statut:Activ
Durată:2023 – 2025
Buget:

2.500.000 USD (508.743  USD gestionați de PNUD)

Donator:Suedia
Acoperire:Ambele maluri ale râului Nistru, în special malul stâng
Beneficiari:Deținători de drepturi și responsabili de pe ambele maluri ale râului Nistru, în special de pe malul stâng
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă
Parteneri:Biroul politici de reintegrare, Ministerul Justiției, Oficiul Avocatului Poporului, ONG-uri specializate de pe ambele maluri ale râului Nistru, etc.
Document de proiect:Programul comun al ONU de consolidare a drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului (etapa a patra)

 

Descrierea proiectului:

Situația în domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană este determinată de o amplitudine și interacțiune a multiplelor inegalități cu care se confruntă grupurile vulnerabile. Abilitatea acestora de a-și exercita efective drepturile este limitată de lipsa de cunoștințe în domeniul drepturilor omului, precum și decalajul în ceea ce privește capacitățile și autoritatea în domeniul respectiv. Mediul în care activează societatea civilă, care are capacități reduse de a influența procesul de luare a deciziilor și de a interacționa cu cei mai vulnerabili, precum și conștientizarea redusă a drepturilor omului printre ONG-uri, profesioniști și populație împiedică realizarea drepturilor omului în regiune. Serviciile specializate slab dezvoltate și nesensibile la dimensiunea de gen, care rezultă din lipsa de resurse umane și economice, precum și din lipsa unui cadru normativ comprehensiv în domeniul drepturilor omului, reprezintă factori suplimentari care contribuie la această situație precară.

Programul va contribui la reducerea inegalităților pentru femeile și bărbații, tinerii și copiii din regiunea transnistreană, prin asigurarea abilitării deținătorilor de drepturi vulnerabil de a-și exercita drepturile, iar apărătorii drepturilor omului pot revendica și pleda pentru respectarea drepturilor omului.

Programul curent se bazează pe rezultatele obținute în cadrul etapei precedente ale programului comun al ONU, care s-a finalizat în iunie 2022 și va amplifica rezultatele obținute în domeniul sporirii conștientizării și dezvoltării serviciilor sociale comunitare.

Etapa curentă a programului comun al ONU de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova este implementat de șapte entități ONU: OIM, OHCHR, UNAIDS, UNICEF, PNUD, UNFPA și UNODC.

Obiective:

În cadrul programului se intenționează promovarea angajamentelor în ceea ce privește reformele de ansamblu, orientate spre respectarea drepturilor omului, precum și a celor din domeniul dizabilității, drepturilor tinerilor și copiilor, romilor, drepturilor persoanelor care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV/SIDA, drepturile deținuților, femeilor vulnerabile și utilizatorilor de droguri, facilitând crearea bazei pentru o cooperare multidimensională și a schimbului de cunoștințe dintre malurile Nistrului și dezvoltării bazate pe cele mai bune practici existente pe ambele maluri.

Rezultate scontate:

  • Sporirea capacităților deținătorilor de drepturi vulnerabili de a-și exercita drepturile și a capacităților apărătorilor drepturilor omului de a revendica și pleda pentru respectarea drepturilor omului;
  • Îmbunătățirea sistemelor și mecanismelor pentru asigurarea respectării, protecției și respectării drepturilor grupurilor vulnerabile;
  • O cultură îmbunătățită în domeniul drepturilor omului în regiunea transnistreană - sporirea capacităților mass-media în domeniul drepturilor omului și sporirea conștientizării în domeniul drepturilor omului.
Ani
 
Buget
Suedia
2023216.359 USD