HCFC Phase-Out Management Plan (first stage)

[Finalizat] Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 1)

Statut:

Finalizat
Durată: 2011 – 2014
Buget: 79.200 USD
Acoperire: Republica Moldova
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Mediului, Asociaţia obştească a frigotehniștilor din Republica Moldova, companii de stat si private din sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului, Serviciul Vamal, Universitatea Tehnica a Moldovei
Document de proiect: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 1)
Raport final: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 1) - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Implementarea Planului de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 va contribui la reducerea durabilă a minimum 1,7 tone metrice din consumul național de HCFC până în 2015, contribuind la respectarea de către Republica Moldova a obiectivelor de control pentru HCFC din 2013 şi 2015.

Planul de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 cuprinde multiple activităţi conexe, cum ar fi politici și reglementări, asistență tehnică, instruire, informare și comunicare, management, coordonare și monitorizare în sector frigorific si de condiționare a aerului, pentru a fi puse în aplicare în perioada 2011-2015.

Scopul proiectului:

  1. Facilitarea  respectării de către Moldova a obiectivelor de control pentru consumul de HCFC cu impact minim
    asupra economiei naţionale, mediului şi sănătăţii ocupaționale.
  2. Punerea  în aplicare a multiplelor activităţi conexe, cum ar fi politici și reglementări, asistență tehnică, formare și consolidare a capacităților tehnice, de conștientizare și educație, de monitorizare și management în sectorul de consum a HCFC, contribuind la realizarea reducerii durabile și eliminării treptate a consumului de HCFC.
 

Realizări:

  • Obligaţiunile internaţionale ale Republicii Moldova privitor la îngheţarea în 2013 şi reducerea cu 10% a consumului de HCFC către anul 2015 vor fi îndeplinite
  • Măsuri regulatorii precum armonizarea legislației cu legislaţia UE; Cote, permise, taxe ecologice pentru importul HCFC; Interzicerea anumitor tipuri de echipament cu HCFC; Sistem de raportare pentru sectorul de deservire vor fi implementate;
  • Capacitățile tehnicienilor existenţi  vor fi dezvoltate şi aceștia vor fi aprovizionați cu echipament de bază pentru deservire;
  • Baza de cunoştinţe a şcolilor profesionale va primi suport pentru modernizare;
  • Asistență pentru Asociaţia obşteasca a frigotehniştilor din Republica Moldova va primi asistență;
  • Colaboratorii vamali vor fi instruiți.
Ani Buget Cheltuieli
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol
2011 4.001 USD  
2012 10.615 USD 33.216 USD
2013 46.203 USD 23.602 USD
2014 18.381 USD 33.216 USD