[Finalizat] Combaterea violenței împotriva femeilor în Găgăuzia, Republica Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2022
Buget: 84.459 USD
Acoperire: Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova
Beneficiari: Supraviețuitoarele violenței domestice și copiii lor
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Autorități publice locale, ONG-uri specializate, profesioniști din sectoarele medical, social și justiție, femei și bărbați din UTA Găgăuzia
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Republica Moldova are o politică și un cadru legal solid pentru prevenirea și abordarea violenței în bază de gen (GBV), dar rata mare de prevalență a violenței din partea partenerului (73%) indică un decalaj între politici și experiențele trăite ale femeilor și fetelor. Pentru a aborda problema la nivel local, în perioada 2018-2021, PNUD în Moldova a implementat proiectul „Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale”, finanțat de Republica Coreea. În cadrul acestui proiect, a fost conceput, implementat și evaluat un Plan Local de Acțiune (PAL) pentru abordarea violenței împotriva femeilor, în Chirșova, o comunitate multietnică din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Elaborat printr-un proces participativ sub conducerea unei echipe multidisciplinare, planul include  mai multe acțiuni concrete, inclusiv crearea de locuri de muncă și crearea unui spațiu sigur pentru femei în cadrul centrului regional de asistență, unde supraviețuitoarele violenței în bază de gen, dar  și membrii comunității  pot beneficia de asistență psihologică, juridică și servicii de asistență socială. Înființat în 2020 cu sprijinul autorităților regionale, Centrul de Asistență  este primul  de acest gen din UTA Găgăuzia, care are o populație de 140.000 de persoane. Centrul de Asistență a victimelor violenței domestice oferă un „ghișeu unic” de servicii împotriva violenței domestice pentru femei și copiii lor și oferă, de asemenea, servicii de consiliere comunității mai largi. Unitatea mobilă a Centrului a fost creată și a desfășurat activități de sensibilizare în 59% din localitățile din Găgăuzia, oferind sprijin pentru 180 de persoane în prevenirea și combaterea violenței de gen, cu participarea activă a cetățenilor. Procesul de planificare locală participativă pentru a pune capăt violenței în bază de gen a fost instituționalizat printr-un decret și contribuie la localizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor (2018-2023).

Proiectul va contribui în continuare la localizarea politicii naționale în materie de prevenire și combatere a fenomenului violenței în bază de gen. Va ajuta atât la extinderea serviciilor, înființate pe baza spațiului sigur în întreaga regiune, cât și la continuarea extinderii sistemului de referință, prin înființarea a noi 10 Echipe operative multidisciplinare (denumite în continuare EMD) la nivel local în UTA Găgăuzia. În plus, proiectul va sprijini abilitarea economică a femeilor vulnerabile din regiune, cu accent pe serviciul de orientare în carieră și antreprenoriat.

Obiective:

 • Extinderea activității echipei mobile înființată pe lângă Centrul regional de asistență pentru supraviețuitoarele violenței de gen;
 • Crearea și instituționalizarea EMD-urilor locale în cel puțin 10 localități (în plus față de cele create până acum în 10 din 26 de localități din UTA Găgăuzia);
 • Dezvoltarea și implementarea a 10 planuri locale de acțiuni pentru prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, împreună cu membrii comunității;
 • Dezvoltarea serviciului de orientare în carieră prin intermediul  echipei mobile, rezultând în încadrarea în muncă a beneficiarilor șomeri, în special a celor din grupurile vulnerabile;
 • Sprijinirea creării unor afaceri-pilot locale, care să contribuie direct la abilitarea economică a femeilor, pentru a rupe cercul vicios al violenței;
 • Consolidarea capacității instituțiilor locale cheie de furnizare de servicii de a planifica servicii pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului pentru a sprijini prevenirea și dezvăluirea cazurilor de violență în bază de gen.

Rezultate scontate:

Activitatea 1. Consolidarea sistemului de referință pentru combaterea violenței de gen pe întreg teritoriul UTA Găgăuzia, inclusiv în localitățile mai îndepărtate

 • Cel puțin 200 de femei din UTA Găgăuzia și regiunile învecinate au acces la servicii de calitate și sprijin din partea specialiștilor instruiți;
 • 10 echipe multidisciplinare locale pentru prevenirea violenței domestice, create în cel puțin 10 localități;
 • Aproximativ  50 de lideri locali sunt instruiți și au capacitate sporită în domeniul standardelor naționale privind combaterea violenței de gen, în vederea elaborării și implementării unui plan local de acțiune;
 • Liderii de opinie și factorii de decizie sunt informați cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor - cel puțin 2.000 de persoane vor fi implicate în campanii de informare.

Activitatea 2. Sprijin pentru abilitarea economică a femeilor vulnerabile

 • Cel puțin 50 femei și bărbați ajutați să se angajeze în câmpul muncii;
 • Cel puțin 5 întreprinderi/afaceri sprijinite;
 • Cel puțin 20 beneficiari din ATU Găgăuzia au beneficiat de pregătire profesională.

Realizări:

 • Numărul de beneficiari asistați – 884, din care 262 sunt refugiați;
 • 10 echipe operative multidisciplinare locale create și instituționalizate;
 • 50 de lideri locali din 20 de localități ai UTA Găgăuzia dețin cunoștințe aprofundate în domeniul standardelor naționale privind combaterea violenței de gen;
 • Prin intermediul campaniei de informare care s-a desfășurat pe parcursul întregului an, au fost informate în jur de 3000 de persoane din UTA Găgăuzia;
 • 15 femei au fost ajutați să se angajeze cu contracte de lungă durată;
 • 15 femei, din care 4 refugiate, au participat la cursuri privind inițierea propriei afaceri;
 • 5 afaceri inițiate, care vor genera minim 7 locuri noi de muncă;
 • 46 de femei preponderent din zona rurală au participat la cursuri de alfabetizare digitală
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul României
2022 84.459 USD 84.459 USD