Addressing the impacts of the energy crisis in the Republic of Moldova

Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova

Statut:Activ
Durată:2022 – 2023
Buget:14.382.200 USD
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, consumatorii vulnerabili și cei afectați de sărăcia energetică, producătorii de energie regenerabilă
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, consumatorii vulnerabili și cei afectați de sărăcia energetică, producătorii de energie regenerabilă
Document de proiect:Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Republica Moldova nu are resurse energetice proprii și este practic complet dependentă de importurile de combustibili fosili și de energie electrică. Din octombrie 2021, prețurile pentru gaz au crescut semnificativ în Republica Moldova, atât din cauza ultimelor evoluții de pe piețele regionale de energie cauzate de redresarea economiei post-pandemie, cât și de războiul din Ucraina (prețul de cumpărare a gazului a crescut de la 265 dolari SUA/1000 m3 în 2021 la 1193 dolari SUA/1000 m3 în aprilie 2022 și 919 dolari SUA/1000 m3 în mai 2022). Creșterea excesivă neprevăzută a prețurilor a provocat un efect de domino al creșterii prețurilor în toate domeniile, inclusiv la energie electrică, crescând nivelul de sărăcie energetică a populației. Acest lucru a pus presiuni semnificative asupra finanțelor publice și asupra capacității celor mai vulnerabili cetățeni de a-și permite să achite factura la încălzire în timpul iernii (60% din populația Moldovei trăiește în sărăcie energetică, cheltuind peste 10% din bugetul lor pentru a acoperi facturile la energie). În plus, războiul din Ucraina și fluxul de refugiați ca o consecință, precum și scăderea remitențelor din Ucraina și Rusia au pus mai multă presiune asupra economiei moldovenești.

Pentru a spori securitatea aprovizionării cu gaze, autoritățile din Republica Moldova își propun să diversifice aprovizionarea cu gaze și să creeze stocuri de gaze pentru situații de urgență sau cazuri specifice,

Programul are scopul de a spori securitatea energetică și reziliența Republicii Moldova în fața șocurilor actuale și viitoare și de a stimula tranziția energetică.

Programul susține Guvernul Republici Moldova să abordeze actuala criză energetică și sărăcia energetică prin abordarea elementelor sistemice prioritare din sectorul energetic, inclusiv pentru a putea face față unei potențiale crize energetice viitoare. Ambiția acestuia este de a permite piețelor energetice să devină funcționale, transparente și gata să se integreze pe piețele regionale europene, în timp ce cetățenii să beneficieze de tranziția la energia verde într-un mod incluziv.

Programul va ajuta Republica Moldova să întreprindă acțiuni împotriva crizei energetice prin: (i) îmbunătățirea și consolidarea politicii sale energetice și alinierea legislativă în conformitate cu angajamentele internaționale și regionale ale țării, alături de (ii) consolidarea capacității principalilor actori energetici pentru prevenirea riscurilor majore în crizele energetice actuale și potențiale viitoare. Programul va mobiliza sprijinul public pentru tranziția energetică și eficiența energetică prin (iii) creșterea gradului de conștientizare, informare și comunicare, abordând în același timp dezinformarea într-o manieră sensibilă la gen, împreună cu (iv) proiecte-pilot de aplicare a măsurilor de eficiență energetică și resurselor regenerabile pentru a crește accesibilitatea energiei și dezvoltarea unor mecanisme de finanțare durabilă, cu accent primar pe gospodăriile vulnerabile și sectorul public.

Obiective:

Sprijin Guvernului Republicii Moldova pentru: 

 • Punerea în aplicare a cadrului legal și normativ în sectorul energetic, cu considerații sociale și climatice integrate, în conformitate cu cerințele UE;
 • Consolidarea capacităților actorilor din domeniul energetic și consolidarea mecanismelor de coordonare instituțională pentru a aborda și a preveni riscurile implicate de criza energetică recentă și potențiale viitoare;
 • Creșterea gradului de conștientizare și comunicare în rândul populației pentru a adopta cele mai bune practici și măsuri de economisire a energiei și pentru a încuraja utilizarea surselor regenerabile; 
 • Operaționalizarea programelor energetice la nivel național și aplicarea soluțiilor pentru creșterea accesibilității energetice în clădiri rezidențiale și publice, vizând în mod specific cele mai vulnerabile și afectate grupuri ale populației.

Rezultate scontate:

 • Cadrul național de politici și planificarea pe termen lung în sectorul energetic îmbunătățite și aliniate la angajamentele privind clima;
 • Cadrul normativ național (atât primar, cât și secundar) îmbunătățit în concordanță cu angajamentele energetice ale Republicii Moldova, asigurându-se că autoritățile naționale sunt mai bine pregătite și pot răspunde la situațiile de urgență din sectorul energetic și la nevoile celor mai vulnerabili utilizatori de energie;
 • Actorii cheie din domeniul energiei au capacități sporite de expertiză, tehnologice, instituționale și de aplicare a legii pentru a preveni riscurile majore în crizele energetice actuale și potențiale viitoare;
 • Consolidarea capacitățile naționale de organizare a procedurilor de achiziții transparente și nediscriminatorii în domeniul energetic;
 • Capacitatea Guvernului de a monitoriza și de a oferi răspunsuri specifice la sărăcia energetică este sporită prin instituționalizarea unui nou mecanism;
 • Facilitarea implicării cetățenilor în formularea politicilor energetice și sporirea transparenței procesului de luare a deciziilor;
 • Capacități sporite ale Ministerului Energiei și ale Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică a Republicii Moldova privind implementarea mecanismului de creare și menținere a stocurilor obligatorii de gaze naturale, la cele mai mici costuri posibil și cu impact minim asupra consumatorilor finali;
 • Definirea mai exactă a noțiunii de „consumator vulnerabil energetic”;
 • Programul național de promovare a comportamentului responsabil pentru gospodării implementat cu succes, pentru a îmbunătăți și reduce consumul de energie;
 • Pledarea pentru surse regenerabile și soluții practice pentru a atenua sărăcia energetică;
 • Abilitarea cetățenilor pentru a participa la procesul de luare a deciziilor în domeniul energiei, demontarea miturilor și creșterea nivelului de alfabetizare în domeniul sectorului energetic;
 • Programele naționale care urmează să adopte practici și tehnologii de economisire a energiei, inclusiv în gospodăriile vulnerabile, sunt lansate și pilotate cu succes;
 • Îmbunătățirea procesului de adoptare a măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuit;
 • Producerea internă de energie din surse regenerabile de energie pentru nevoile clădirilor publice disponibilă;
 • Cel puțin 50 de mii de familii vulnerabile din punct de vedere energetic vor putea reduce facturile la energie datorită programului de vouchere pe scară largă pentru gospodării (trecerea la aparate electrocasnice mai eficiente din punct de vedere energetic) și Programul Casa verde (utilizarea soluțiilor regenerabile); 
 • Cel puțin cinci clădiri vor fi supuse renovării sistemului de distribuție a agentului termic, ceea ce va duce la economisirea energiei;
 • Cel puțin trei instituții medicale își vor reduce cheltuielile pentru energie prin instalarea sistemelor fotovoltaice.

Realizări:

 • Legea privind Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice a fost elaborată;
 • A fost elaborat Conceptul și mecanismul de implementare a Fondului de Vulnerabilitate Energetică;
 • A fost dezvoltat Sistemul Informațional privind Vulnerabilitatea Energetică;
 • A fost desfășurată campania de informare pentru susținerea înscrierii beneficiarilor pe platforma online a Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice;
 • A fost elaborată Metodologia privind distribuția consumului de energie termică și costul aferent acestui consum între consumatorii unui bloc de locuințe racordat la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică;
 • A fost realizată o scădere medie de 1,33% a consumului de energie electrică în 300.000 de gospodării, datorită primei etape a programului național de schimbare a comportamentului consumatorilor, în parteneriat cu Premier Energy Distribution;
 • A fost efectuată analiza funcțională a Agenției pentru Eficiență Energetică;
 • Un Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Sectorial în domeniul asistenței externe în sectorul energetic a fost elaborat și aprobat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 • 100 de sisteme de încălzire pe biomasă în instituții publice au fost inspectate și pregătite pentru iarnă;
 • Au fost instruiți 100 de operatori de centrale termice pe biomasă;
 • 2000 de școlari din localitățile rurale au participat la reprezentații teatrale despre eficiența energetică, a resurselor și energie regenerabilă;
 • Peste 300 de școlari cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani au participat la un concurs de desene pe tema promovării energiei regenerabile, eficienței energetice și reducerii CO2.
AniBugetCheltuieli
Uniunea Europeană
20221.228.063,09 USD1.228.063,09 USD
202313.154.136,99 USD