Târgul locurilor de muncă de la Bălți a propus 2000 de funcții vacante, inclusiv pentru refugiații din Ucraina

26 October 2022

Peste 2000 de locuri vacante au fost propuse de angajatori – companii private și instituții de stat  – în cadrul unui târg al locurilor de muncă care s-a desfășurat la Bălți. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Direcția ocuparea forței de muncă din municipiul Bălți, în parteneriat cu inițiativa Primarii pentru Creștere Economică”, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

La târg au participat peste 300 de bărbați și femei, inclusiv refugiați din Ucraina, care caută un loc de muncă sau vor să se reprofileze.

Programul evenimentului a inclus prezentarea ofertelor angajatorilor, discuții și negocieri cu agenții economici privind ocuparea unui loc de muncă, prezentarea oportunităților de lansare a unei afaceri, dar și ateliere de discuții și exerciții practice de pregătire a unui CV și de interviul de angajare. Participanții la eveniment au avut posibilitatea să-și identifice domeniile prioritare de interes profesional, fiind ghidați în carieră de experți în domeniu.

În cadrul târgului a avut loc semnarea Acordului de cooperare dintre ANOFM, reprezentată de Direcția ocuparea forței de muncă din municipiul Bălţi și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea promovării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, prestării serviciilor de ghidare în carieră studenților/masteranzilor, sprijinirii absolvenților instituțiilor de învățământ pentru integrarea acestora în câmpul muncii, susținerii tinerilor în identificarea oportunităților profesionale.

„Devenit deja tradiție, acest eveniment oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă o amplă informație despre multitudinea oportunităților de angajare în municipiul Bălți, îndemnându-i totodată la comunicare directă cu angajatorii pentru a cunoaște cerințele acestora și specificul actual al pieței muncii. De asemenea, târgul locurilor de muncă consolidează legătura dintre cererea și oferta pe piața muncii, promovarea serviciilor oferite de ANOFM,  prioritară fiind sporirea nivelului de ocupare în toate regiunile țării”, a declarat Raisa Dogaru, Directoarea ANOFM.

„Creșterea ocupării forței de muncă și asigurarea muncii decente pentru toți sunt aspecte esențiale ale dezvoltării durabile. Uniunea Europeană oferă suport continuu Republicii Moldova pentru crearea de locuri de muncă decente prin diverse programe care au drept scop consolidarea capacităților instituțiilor publice, dar și dezvoltarea afacerilor locale. Locurile de muncă decente contribuie la reducerea inegalităților și a sărăciei. Sunt convinsă că evenimentul de astăzi va facilita comunicarea dintre angajatori și șomeri, inclusiv refugiați, deoarece angajarea în câmpul muncii poate contribui la combaterea izolării sociale și la dezvoltarea sentimentului de apartenență la această comunitate”, a spus Aurica Butnari, Manageră de programe, Delegația UE în Republica Moldova.

„PNUD Moldova are o experiență îndelungată de cooperare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, axată pe îmbunătățirea calității și vizibilității serviciilor acesteia. Prin intermediul acestui târg al locurilor de muncă, ne-am propus împreună cu Uniunea Europeană să informăm și să facilităm accesul la locurile de muncă disponibile în regiunea de nord a țării, cu precădere în municipiul Bălți, pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru refugiații din Ucraina”, a afirmat Zinaida Adam, Coordonatoare de programe la PNUD Moldova.

Unul dintre atelierele tematice din cadrul târgului s-a referit la conexiunea dintre sistemul educațional și piața forței de muncă. La discuții au participat reprezentanți ai sectorului privat, companiilor care angajează absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate și care oferă posibilitatea pentru desfășurarea practicii de producere, dar și pentru învățământul dual – o modalitate de instruire în cadrul căreia studentul/elevul studiază și în paralel este angajat în câmpul muncii. Totodată, a fost abordată problema pregătirii și/sau reprofilării profesionale a refugiaților din Ucraina pentru facilitarea angajării în câmpul muncii.

Până la sfârșitul lunii septembrie, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) a primit notificări de la agenții economici cu privire la angajarea a peste 800 cetățeni din Ucraina: cca 630 femei și 200 bărbați, cu peste 75% dintre aceștia fiind angajați la Chișinău.

În calitate de partener strategic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, PNUD contribuie la consolidarea eforturilor de prestare a serviciilor pentru refugiații din Ucraina aflați în căutarea unui loc de muncă, prin activități de informare (inclusiv târguri ale locurilor de muncă), servicii de consiliere, referire și mediere pe piața muncii, precum și facilitarea recunoașterii competențelor.

În cadrul inițiativei UE-PNUD „Primarii pentru Creștere Economică”, refugiații din Ucraina sunt încurajați să valorifice oportunitățile de angajare oferite de sectorul TIC. Aproximativ 200 de refugiați aflați în Bălți și regiunea Găgăuzia vor urma cursuri de contabilitate, management al datelor, design grafic și bazele IT, precum și cursuri de scurtă durată de limba română pentru a putea accesa oportunități de angajare și pentru a se integra în comunitățile-gazdă.

Accesați comunicatul de presă în limba rusă.