Republica Moldova dă start procesului de evaluare a finanțelor pentru dezvoltare

6 October 2021

Republica Moldova dă start procesului de evaluare a finanțelor pentru dezvoltare, odată cu prima ședință a Comitetului de supraveghere pentru implementarea acestui exercițiu, desfășurată pe 5 octombrie 2021. Această metodologie a fost elaborată de PNUD și este aplicată în Moldova cu susținerea Ministerului Finanțelor din Slovacia, oferită prin intermediul Fondului comun Slovacia – PNUD.

Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare este un instrument eficient pentru sprijinirea Guvernului în mobilizarea și alocarea eficientă a resurselor financiare pentru prioritățile naționale de dezvoltare și pentru realizarea Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

„Acest proces bine structurat de analiză a fluxurilor și necesităților financiare susține ajungerea la un consens necesar pentru proiectarea unor strategii holistice de finanțare, care să stimuleze recuperarea din criza pandemică”, a menționat Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă adjunctă a PNUD Moldova.

PNUD va sprijini Guvernul Republicii Moldova pe calea redresării post-COVID-19, astfel încât recuperarea să fie durabilă și incluzivă, de care să beneficieze toți oamenii și sectoarele afectate ale economiei naționale.

„Considerăm că instrumentul de evaluare a finanțelor se va complementa perfect cu activitatea de raționalizare a cheltuielilor publice implementată în prezent de Guvern. Guvernul și ministerele de resort vor beneficia de către expertiza și soluțiile propuse ca urmare a implementării instrumentului. Rezultatele acestui exercițiu vor putea fi reflectate în cadrul bugetar pe termen mediu”, a declarat Tatiana Ivanicichina, Secretară de Stat, Ministerul Finanțelor.

„Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare este prima etapă a evaluării situației curente, a cadrului existent și a lacunelor din sistemul finanțării priorităților naționale. Ca urmare a implementării evaluării finanțelor pentru dezvoltare, întregul sistem va fi orientat spre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, a afirmat Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare va fi finalizată până la sfârșitul anului 2021. Apoi, va fi elaborată o foaie de parcurs pentru implementarea cadrului integrat de finanțare națională, care va încorpora rezultatele cartografierii și recomandărilor de asistență externă.

Susținerea PNUD pentru sporirea eficienței managementului finanțelor publice în Moldova este acordată în cadrul unei inițiative regionale.