Poluarea cu plastic, tot mai acută, constată un studiu susținut de PNUD și GEF

6 March 2023
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Importăm tot mai multe materiale plastice, iar deșeurile de plastic generate cresc exponențial. 90% din respectivele deșeuri sunt depozitate în amestec cu gunoiul menajer. Pentru a aborda consecințele nocive a poluării cu plastic, e nevoie de a crește responsabilitatea producătorilor și aplicarea principiilor economiei circulare. Acestea sunt principalele concluzii ale primului studiu național privind deșeurile din plastic. Cercetarea a fost elaborată de Asociația Obștească „Verde e Moldova”, în parteneriat cu Centrul de instruire și consultanță „E-Circular”, cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD.

În ultimii zece ani, cantitatea de materiale plastice folosite în Republica Moldova a înregistrat o creștere constantă de circa patru la sută anual. Doar anul trecut, valoarea declarată a obiectelor din plastic importate și exportate din Moldova de către persoanele juridice a fost, de circa șapte miliarde lei. Astfel, în Republica Moldova au fost importate 97,2 mii tone materiale plastice și s-au exportat 16 mii tone.

Studiul constată că printre deșeurile din plastic care ajung cel mai des la groapa comună de gunoi sunt: filtrele pentru țigări produse din acetat de celuloză, sticle din plastic pentru băuturi, capace din plastic pentru sticle, ambalajele alimentare, pungile alimentare din plastic, paie și veselă de unică folosință.

În ultimii trei ani, se atestă o creștere a cantității de pungi biodegradabile importate în Republica Moldova, datorită noilor modificări legislative în vigoare. Totuși, potrivit autorilor, trecerea la ambalaje biodegradabile nu vine cu beneficii pentru mediul înconjurător, dacă nu sunt luate măsuri de colectare și reciclare corespunzătoare. Adesea, articolele din plastic „biodegradabile” (inclusiv pungile și recipientele de plastic de unică folosință) se descompun complet numai dacă sunt expuse la temperaturi ridicate prelungite de peste 50°C.

La nivel național, cele mai des utilizate produse din plastic sunt ambalajele și sticlele de tip PET, circa 30 la sută, urmate de ambalajele din polietilenă de înaltă densitate, circa 10 la sută.

În Republica Moldova sunt 388 de companii care au drept activitate fabricarea produselor de materiale plastice, potrivit studiului. Cea mai mare pondere o au companiile care fabrică articole din materiale plastice pentru construcții. În 2021, companiile din Moldova au produs 18 mii tone de materiale plastice, dintre care 11 mii tone au fost comercializate pe piața internă, iar alte șapte mii tone au fost exportate.

În ultimii cinci ani, la bugetul de stat au fost achitate taxe pentru poluarea mediului aferente materialelor plastice în valoare de 1,15 miliarde de lei, adică câte 230 milioane lei anual. Conform legislației naționale în vigoare, începând cu anul 2023, a început implementarea mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), care presupune că toți producătorii de ambalaje poartă responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs.

În Republica Moldova sunt autorizați 28 de operatori care au printre tipurile de activități desfășurate inclusiv gestionarea deșeurilor din plastic. Cantitatea de deșeuri din plastic colectată anual de operatorii analizați variază de la 8 tone la 2400 tone.

Studiul recomandă elaborarea unui plan național de acțiuni pentru reducerea poluării cu deșeuri de plastic și implementarea principiilor economiei circulare. Documentul ar trebui elaborat în baza celor mai importante prevederi ale actelor normative europene, iar acțiunile stabilite trebuie să tindă spre reducerea cantității deșeurilor din plastic și gestionarea îmbunătățită a ciclului de viață al materialelor plastice. Autorii mai sugerează:

  • Reducerea și eliminarea treptată a produselor de unică folosință din plastic;
  • Promovarea conceptului de reducere și reutilizare;
  • Implementarea mecanismului REP și a sistemului de depozit pentru ambalajele din plastic;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și practicilor pentru managementul materialelor plastice și a deșeurilor de plastic.