PNUD și UE dau start inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică” în Republica Moldova

Autoritățile locale vor beneficia de noi capacități și acces la finanțare pentru a stimula creșterea economică

5 October 2021

Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au dat startul noii etape a inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)” în Republica Moldova. Inițiativa M4EG va avea ca scop stimularea dezvoltării verzi și echitabile în regiunea Parteneriatului Estic, și anume în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Pe baza succeselor și lecțiilor învățate în etapa anterioară (2017-2020), această inițiativă va introduce noi instrumente și practici inovatoare pentru a aborda provocările actuale și viitoare ale localităților din țările Parteneriatului Estic.

„Uniunea Europeană acordă o mare importanță dezvoltării economice regionale. O economie puternică este fundamentul pentru o localitate bine gestionată. Cu sprijinul UE, Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică se va concentra pe o creștere economică durabilă, care creează mai multe locuri de muncă și generează venituri mai bune și contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai. Prima etapă a programului a implicat peste 45 de localități și a contribuit la crearea unui incubator de afaceri și a mai multor centre de informare, susținând 3000 de beneficiari. A doua etapă a inițiativei va oferi oportunități de finanțare pentru autoritățile locale, pentru a-și crea propriile soluții adaptate realităților locale și pentru a le implementa în localitățile lor, în beneficiul cetățenilor”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova.

„Apreciem faptul că Moldova face parte din această nouă acțiune regională și reafirmăm angajamentul PNUD Moldova de a promova abordări inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a orașelor și comunităților. Aceasta este o inițiativă extrem de relevantă și oportună, care va sprijini eforturile de redresare ale țării din criza pandemică, prin stimularea creșterii economice incluzive și crearea de locuri de muncă, în parteneriat cu autoritățile locale. Localitățile vor elabora și implementa planuri de dezvoltare economică locală, în conformitate cu principiile bunei guvernări și bunei gestiuni financiare”, a declarat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

La 27 septembrie, UE și PNUD Moldova au lansat o nouă invitație de exprimare de interes „Portofolii pentru transformări municipale” în cadrul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)”. Această invitație este adresată membrilor actuali ai inițiativei M4EG. Mai multe detalii despre procesul de selectare și eligibilitate sunt disponibile aici.

Pentru a sprijini implementarea planurilor de dezvoltare economică locală, împreună cu UE, PNUD va utiliza o abordare care în prezent este pilotată în cadrul organizației, numită abordare de portofoliu. Această metodă se bazează pe premisa că lumea este complexă și funcționează prin intermediul sistemelor (de exemplu, piața, schimbările climatice, inegalitățile) și în care nu există soluții rapide sau remedii liniare care ar duce la o schimbare durabilă pozitivă. Metoda propusă va sprijini autoritățile publice locale la elaborarea de programe prin prisma viziunii sistemice, vor aborda provocările din multiple unghiuri, vor dezvolta inițiative care să fie coerente, conectate și care aplică un management agil și adaptabil.

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)” este a parte a inițiativei cu același nume lansată și finanțată de UE din 2017. Începând cu 2021, inițiativa M4EG este implementată de PNUD, în strânsă cooperare cu UE, autoritățile publice locale și alți parteneri.

Pentru întrebări din partea media, contactați:  Laura Bohanțova, Coordonatoare comunicare, telefon +373 685 11 883, e-mail: laura.bohantova@undp.org