Page content

Răspunsul național la COVID-19

Guvernarea

Criza COVID-19 a arătat importanța critică a sistemelor și instituțiilor de guvernare eficiente și receptive. Transparența și responsabilitatea cu privire la acțiunile întreprinse are potențialul de a consolida răspunsul la criză și de a susține în continuare încrederea oamenilor în procesele guvernamentale și democratice, precum și implicarea civică necesară pentru a asigura respectarea restricțiilor impuse.

Într-o perioadă în care drepturile omului și accesul la justiție ar putea fi compromise și inegalitățile – exacerbate din cauza carantinei și restricțiilor sporite, PNUD depune eforturi pentru a se asigura că nu vor regresa reușitele obținute în ceea ce privește egalitatea de gen, nediscriminarea și alte drepturi. Criza scoate la iveală și implicații specifice pe domeniul justiției, cum ar fi abordarea creșterii violenței în bază de gen și realizarea reformelor instituționale suplimentare pentru a consolida eficacitatea lanțului de justiție într-un context social radical schimbat. 

Constatăm nevoia de sprijin și de investiții semnificative pentru o guvernare digitală eficientă, în special pentru a elimina decalajul digital, pentru a îmbunătăți alfabetizarea și pentru a asigura continuitatea și executarea funcțiilor și serviciilor de bază ale guvernului. Însă, transformarea digitală respectivă trebuie să fie însoțită de o consolidare a structurii organizaționale, dezvoltarea abilităților și a liderismului, precum și protejarea vieții private.

COVID-19 a amenințat, de asemenea, coeziunea socială, sporind polarizarea, discursul de ură și stigmatizarea. De aceea, răspunsurile la pandemie trebuie să creeze încredere și relații între guvern și cetățenii săi printr-o abordare ancorată în drepturile omului, o colaborare extinsă și inovație pentru promovarea (noului) contract social.

Ca multe alte crize, pandemia oferă un teren fertil pentru ca corupția să înflorească, în special în societățile cu instituții de guvernare slabe, lipsite de transparență și responsabilitate, precum și lipsite de încredere în structurile guvernamentale. În același timp, astfel de crize reprezintă o oportunitate pentru sectorul public și cel privat pentru a-și spori angajamentele în combaterea corupției și pentru fortificarea unei culturi de integritate și responsabilitate. 

Acest domeniu de activitate este mai important ca niciodată, întrucât guvernul (atât la nivel central, cât și la cel local) se află sub presiunea de a naviga în criză și incertitudine, de a furniza servicii digitalizate, de a asigura acces la informații și protecție socială și de a funcționa în mod transparent, responsabil și eficient. Guvernul și societatea civilă vor trebui să lucreze împreună pentru a promova coeziunea socială și egalitatea de gen, în același timp respectând drepturile omului și statul de drept.

Acțiunile noastre:

  • Am oferit sprijin Oficiului Avocatului Poporului la elaborarea unui instrument on-line pentru depunerea de către avertizorii de integritate a solicitărilor de protecție și am desfășurat o campanie în rândul lucrătorilor medicali, pentru promovarea mecanismului respectiv.
  • În parteneriat cu OMS, s-au desfășurat mai multe webinare cu un număr total de 1.100 de participanți (primari, președinți de raion, angajați ai celor 35 de Agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă), care au abordat situația epidemiologică locală și măsurile de izolare – ca mijloc de susținere a coordonării între autoritățile centrale și locale, gestionarea crizei și comunicare.
  • PNUD Moldova susține autoritățile publice locale, în calitate de lucrători din prima linie, în eforturile lor de a suprima răspândirea virusului prin activități de sensibilizare și informare. A fost elaborat și distribuit online un ghid de comunicare la nivel local (disponibil în limbile română și rusă).  
  • Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat a fost susținut pentru a dezvolta funcționalități pentru depunerea online a cererilor de asistență juridică prin intermediul sistemului de asistență electronică, contribuind la un acces rapid la asistența juridică garantată de stat, în contextul cerințelor de distanțare fizică.
  • O rundă de consultări la nivel regional dintre Platforma de Dialog la Doamnelor Depurate și consilierele locale a avut loc în martie 2021, evenimente la care au fost abordate presiunile pe care le-a făcut pandemia pe dimensiunea educației și protecției sociale. Ca rezultat al consultărilor, a fost modificată o lege, în beneficiul profesorilor. Evenimentele de advocacy au fost susținute de PNUD, UNICEF, UNFPA și UN Women.
  • PNUD, cu sprijinul financiar oferit de Guvernul SUA, susține elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru viitorul sistem Intranet al Poliției, care alături de medici și alți profesioniști, are un rol esențial în gestionarea situațiilor de criză, precum cea provocată de răspândirea COVID-19. 
  • PNUD, ca parte a programului pentru drepturile omului al ONU-Suedia, a desfășurat o campanie de informare pe ambele maluri ale râului Nistru cu privire la COVID-19 și implicațiile sale în domeniul drepturilor omului. Luând în considerare pandemia de COVID-19 și implicațiile socio-economice ale acesteia, PNUD va contribui la asigurarea informațiilor corecte și accesibile cetățenilor cu drept de vot care vor participa la alegerile prezidențiale din 2020. PNUD va sprijini desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare privind măsurile de protecție împotriva COVID-19 în secțiile de votare.
  • Luând în considerare pandemia de COVID-19, PNUD a contribuit la asigurarea informațiilor corecte și accesibile cetățenilor cu drept de vot care au participat la alegerile prezidențiale din 2020 și la cele parlamentare anticipate din 2021. PNUD a sprijinit desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare privind măsurile de protecție împotriva COVID-19 în secțiile de votare.
  • În contextul pandemiei COVID-19, dar și pentru a facilita procedurile de votare și a exclude erorile umane, Comisia Electorală Centrală din Moldova a utilizat 240 de scanere la alegerile prezidențiale din 2020 și le va utiliza și la cele parlamentare anticipate din 2021. Scanerele au fost procurate cu suportul PNUD. Cu ajutorul acestora, alegătorii sunt înregistrați în Sistemul Informațional Automatizat de Stat „ALEGERI”. Tehnica este utilizată pentru secțiile de votare din afara țării, cele mai aglomerate din municipiul Chișinău și secțiile de votare deschise pentru cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului.