Page content

Răspunsul național la COVID-19

Economia verde

Pe măsură ce pandemia își lasă amprenta pe întregul glob, efectele schimbărilor climatice n-au încetat să se facă resimțite. Iată de ce nu am contenit activitatea noastră în sprijinirea acțiunilor climatice și a transformării durabile în Moldova.

Moldova se confruntă cu impactul sever al schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea incidenței dezastrelor induse de climă, ecosistemele degradate și presiunile asupra agriculturii. Pandemia de COVID-19 face comunitățile urbane și rurale și mai vulnerabile și are potențialul de a încetini acțiunile climatice naționale.

Progresele pe care le-am constatat ca urmare a izolării și restricțiilor la nivel mondial - reducerea poluării aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, biodiversitatea înfloritoare - vor fi de scurtă durată dacă guvernul nu va continua să își îndeplinească angajamentele climatice odată ce criza se va încheia și economia globală își va reveni.

Avem oportunitatea unui viitor mai prietenos mediului, mai durabil și mai rezilient. Pentru aceasta, trebuie să investim în locuri de muncă ecologice, nu să salvăm industriile poluante, să punem capăt subvențiilor pentru combustibili fosili și să integrăm clima în toate deciziile financiare și de politici.

Pe măsură ce Moldova luptă cu încetinirea creșterii economice, va fi tentant să ne revenim rapid și cu fermitate, însă trebuie să găsim un echilibru între creșterea economică și soluțiile durabile, care să ne permită să fim rezilienți atunci când vor lovi alte crize.

Lucrăm cu guvernul, comunitățile locale, societatea civilă și sectorul privat la elaborarea planurilor de răspuns la pandemie și recuperare după COVID-19 care să integreze energia regenerabilă, afacerile durabile, planificarea urbană verde și locurile de muncă și mijloacele de trai durabile și ecologice.

Acțiunile noastre:

  • Pregătim terenul pentru extinderea locurilor de muncă și a modelelor de afaceri ecologice în patru regiuni din Moldova, dar și în regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, prin acordarea subvențiilor femeilor și autorităților publice locale. Sprijinul financiar va ajuta la valorificarea serviciilor și bunurilor ecosistemelor, va promova planurile și modele de afaceri reziliente la climă, tehnologiile și soluțiile durabile, va aborda problema poluării și va pune bazele unei transformări ecologice post-COVID. 
  • În contextul COVID-19, PNUD Moldova sprijină guvernul să efectueze evaluări ale riscurilor de dezastru, pentru a înțelege riscurile nou apărute care reprezintă un pericol pentru dezvoltarea umană și economie, precum și evaluări ale îmbunătățirilor necesare pentru sistemul național de gestionare a riscurilor de dezastre. Constatările evaluărilor vor susține procesul de elaborare a Strategiei naționale de gestionare a riscurilor de dezastre.  
  • PNUD Moldova, în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană, a analizat impactul pandemiei COVID-19 și secetei din vara lui 2020 asupra agriculturii. Analiza reflectă starea vegetației și a culturilor, precum și corelația răspândirii COVID-19 cu starea culturilor, relevând pierderile din sector din cauza COVID-19 și secetei. Astfel, observarea pământului, combinată cu alte date și dovezi, poate contribui la elaborarea de noi intervenții programatice pentru a crește reziliența și pentru a sprijini dezvoltarea sectorului agricol.
  • Sunt testate soluții inovatoare ecologice pentru un Chișinău verde și durabil, cu implicarea sectorului privat, inclusiv instalarea senzorilor de măsurare a calității aerului în sectoarele Chișinăului, colectarea și livrarea online, în timp real, a datelor de la senzorii privind poluarea apei și calitatea apei râului Bâc, reutilizarea bateriilor mașinilor electrice, transformarea deșeurilor alimentare în fertilizanți ai solului, testarea sistemului serie-paralel pentru calculul consumului individual de căldură și optimizarea distribuției căldurii în sistemele de încălzire verticală dintr-o clădire.
  • PNUD sprijină extinderea infrastructurii stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice la nivel național, prin colaborarea cu sectorul privat. 
  • Pentru a stimula transportul ecologic în Chișinău, PNUD sprijină dezvoltarea unui sistem de distribuție a trotinetelor electrice în centrul orașului Chișinău, ca o alternativă ieftină de mobilitate. A fost elaborat modulul de instruire privind șofatul ecologic și acesta urmează a fi integrat în programele naționale pentru șoferi, ca un curs de studiu obligatoriu. Alte acțiuni de promovare a transportului ecologic includ: îmbunătățirea planificării mobilității urbane în Chișinău, elaborarea foii de parcurs și implementarea sistemului de trafic/transport inteligent în Chișinău, promovarea infrastructurii/pistelor de biciclete în Chișinău și a benzilor dedicate pentru transportul public în Chișinău. A fost aprobat Ghidul de design al străzilor care va fi utilizat la reproiectarea și reconstruirea unei străzi centrale din Chișinău (31 August 1989) în vederea asigurării unei mobilități mai bune, precum și a accesului sigur și egal pentru toți participanții la mobilitate. 
  • Cea de-a doua Contribuție națională determinată (CND), prezentată în aprilie 2020 de R. Moldova, a elevat ambiția privind acțiunile climatice și a pus un accent special pe adaptare în sectoarele cele mai vulnerabile. PNUD a elaborat recomandările privind reducerea gazelor cu efect de seră în sectorul deșeurilor și a elaborat modificările necesare la cadrul de politici și cel normativ privind gestionarea deșeurilor. PNUD sprijină, începând cu a doua jumătate a anului 2020, transpunerea angajamentelor CND privind adaptarea climatică în sectoarele de sănătate, silvicultură, energie etc. 
  • PNUD sprijină țara în tranziția la energia verde prin elaborarea Foii de parcurs pentru implementarea acquis-ului în domeniul energiei și climei, derivând din Acordul de asociere Moldova-UE și Tratatul energetic al UE, sprijinind Chișinăul cu Foaia de parcurs pentru elaborarea Planului de acțiuni în materie de energie durabilă și climă și prin testarea modelelor ESCO în sectorul construcțiilor rezidențiale și promovarea Sistemului de informații privind gestionarea energiei în sectoarele clădirilor publice și rezidențiale. 
  • PNUD sprijină programele de dezvoltare a capacităților societății civile de mediu pentru a acționa în calitate de avocați și promotori ai dezvoltării durabile și reziliente, ca răspuns la scenariile climatice care proiectează o vulnerabilitate crescută și expunerea la pericolele naturale și la alte tipuri de pericole emergente.